Monica Bjørnstad

Monika Bjørnstad

Familiehjemskonsulent, Hamar

Monika Bjørnstad er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring i forhold til barn og unge.

Hun har vært saksbehandler i barneverntjenesten i 13 år, hvor hun også var

nestleder i 2 år. Monika har jobbet som ungdomskontakt, miljøterapeut i skole, i bolig for

psykisk utviklingshemmede, veileder i Nav og som miljøterapeut på akuttinstitusjon i

Bufetat. Hun har videreutdanning fra når mor eller far er psykisk syk.

Spør Birgit Skarstein om BPA

X