Liv-Reidun Haldorsen

Liv-Reidun Haldorsen

Familiehjemskonsulent, Kirkenes

Liv-Reidun har lang erfaring i arbeid med barn og unge. Hun er utdannet klinisk spesialist i familieterapi. Hun har en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Hun har videreutdanninger i pedagogisk veiledning med vekt på relasjonsutvikling og psykisk helsearbeid. Hun har også ART (Agression Replacement training) og COS-P (Circle of Security – Parenting). Hun er utdannet traumeterapeut og har jobbet en del med barn og unge som er utsatt for traumer, og deres familier.

Hun har jobbet innenfor ulike barnevernsinstitusjoner, både akutt og langtids plassering, og psykisk helsetjeneste i form av BUP. Hun har veiledningskompetanse i regi av FO.

Liv-Reidun har skrevet masteroppgave om håp og hvordan fenomenet «stedfortredende håp» kan tas i bruk i familiebehandling. Hun har ofte et systemisk fokus i møte med utfordringer. Liv-Reidun har også utdanning innen drama og muntlig fortellerkunst, og har vært brukt til å holde kurs i ulike sammenhenger.