Alfred Røyksund

Familiehjemskonsulent, Kristiansand

Alfred har lang erfaring i arbeid med barn, unge og deres familier i ulike sammenhenger.

Han har mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høyskolesenter (nå VID). Han er tidligere utdannet sykepleier med videreutdanning i både psykisk helsearbeid, prosjektledelse og veiledning.

Alfred har jobbet i både private, statlige og kommunale tjenester med bl.a. psykisk helseproblematikk, rus- og spilleavhengighet, enslige mindreårige, beredskapshjem, ledelse, samt par- og familieterapi.

Han er særlig opptatt av kommunikasjons- og relasjonsperspektivet i hjelpen som utøves, og han tror at vi som helse- og sosialarbeidere bare har begrenset tilgang til den virkeligheten vi står overfor. I en alder av 55 år øver han seg stadig på å ikke forstå andre mennesker for fort og har en overbevisning om at dersom han lytter og er tilstede på gode måter, vil ny innsikt og nye muligheter oppstå.

Spør Birgit Skarstein om BPA

X