May Tove Torgersen

May Tove Torgersen

Familiehjemskonsulent, Kristiansand

Tlf: 408 33 249
Email: 

May Tove har lang erfaring i forhold til arbeid med barn og ungdom. Hun er utdannet førskolelærer i 2005. Hun har videreutdanning i implementeringsarbeid, sosialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk, mangfoldsforståelse og veiledning. Hun har jobbet som fagleder i barnehage med flerkulturelle barn og familier i mange år. Videre har hun undervist på vg2/vg3 voksenopplæringen. Hun foreleser på spesialpedagogikk påbygg via Aftenskolen og holder kurs og foredrag om språkutvikling, mangfold og inkludering i en flerkulturell barnehage/skole. Hun har også erfaring fra barneverns-institusjonsarbeid.