Claas Chr. Smehaug

Familiehjemskonsulent, Moss

Claas er utdannet Barnevernspedagog fra Høgskolen i Oslo i 2011.

Han har jobbet i barnevernsfeltet siden 2002. Frem til 2011 jobbet Claas primært med enslige mindreårige asylsøkere som miljøterapeut og fagkoordinator med oppfølging av bosetting i gruppeboliger og familiehjem. Etter endt utdannelse jobbet han i kommunal barneverntjeneste som saksbehandler og barnevernvakt. Han kommer senest fra stilling som Seniorrådgiver i Bufetat Enhet for Inntak der han har fulgt opp enkeltkjøp av familiehjem og institusjonsplasseringer fra private og statlige leverandører.

Claas har videreutdanning i Etnisitet i barnevernet og er tidligere utdannet til bachelor i Administrasjon og ledelse og har erfaring som Personelloffiser i Heimevernet. Claas har selv vært fosterfar for to søstre som nå i voksen alder fortsatt er en del av familien.