Kari-Anne Heldal

Kari-Anne Heldahl

Familiehjemkonsulent, Moss

Kari-Anne Heldahl er utdannet vernepleier i 1994 og har siden jobbet med barnevern i ulike stillinger. Kari-Anne har videreutdanning i nettverksintervensjon, rusintervensjon, administrasjon og ledelse. Hun har veilederkompetanse i regi av FO, jobbet med implementering av MI i en større kommune og hun har sertifisering i COS. Sammen med Isabel Borgli har hun jobbet med og videreutviklet en helhetlig modell for kartlegging og endringsarbeid, med hovedfokus på samspill og tilknytning, praktiske ferdigheter, nettverk og selvutvikling. Hun har i perioden 2003-2011 vært nestleder og avdelingsleder på Moringen, foreldre og barn tiltak i Bufetat. TBO er et viktig veiledningsvektøy som benyttes i oppfølgingen og veiledning av familiehjemmet.