Nina Bakkfjord

Nina Bakkefjord

Familiehjemskonsulent, Moss

Nina er utdannet sosionom i 1999 og har siden det jobbet mange år som saksbehandler i barneverntjenesten. Hun har også flere års erfaring med veiledning og endringsarbeid hjemme hos familier.

Nina startet opp avdelingen for Home Start Familiekontakten i Rygge og jobbet som koordinator der i deler av stillingen sin ved siden av saksbehandling i barneverntjenesten. Hun har også arbeidet 2 år som miljøterapeut med barnevernkompetanse i en barnehage i Moss og hun har jobbet som sosionom på Habiliteringen for barn og unge, Sykehuset Østfold.

Nina har gjennom arbeid på habiliteringstjenesten og som Rettighetsansvarlig og leder av en barnepalliasjonskomitè i en pårørende organisasjon, hatt mye kontakt med og kunnskap om familier som har barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser. Hun har også høy kunnskap om rettigheter for barn med nedsatt funksjonsevne og alvorlig sykdom.

Nina er sertifisert kursholder i «Tuning in to Kids», et foreldreprogram utviklet av Dr Sophie Havighurst ved The university of Melbourne.

I januar 2018 ble Nina ferdig utdannet og sertifisert som Cos Virginia Terapeut ved RBUP. Hun har de siste årene arbeidet med COS behandling som hjelpetiltak hos ulike barneverntjenester. COS behandling er et omfattende terapeutisk endringstiltak der det arbeides individuelt med foreldre som ønsker endring, oftest der barneverntjenesten er bekymret for omsorgen og barnet har utviklet eller står i fare for å utvikle tilknytningsforstyrrelser.

Nina har kompetanse på barn og tilknytning og gjør alltid en fremmedrom prosedyre (filming) for å kartlegge utfordringer i samspillet mellom foreldre og barnet, samt vurderer barnets tilknytningsstrategi før oppstart av COS behandling.

Nina har holdt fagdager for bl. a. PPT og pedagogisk personale i tema tilknytning samtidig med introduksjon av trygghetssirkelen som et godt redskap for utviklingsfremmende samspill med barn i skole og barnehage.

Familieplasseringstilbudet i Moss er det Nina som er vertskap for.