Renate L Grindland

Familiehjemskonsulent, Moss

Renate er utdannet barnevernspedagog i 2015 og har jobbet med veiledning og endringsarbeid i familier siden 2000, både på institusjoner og hjemme hos familier. I 2004 tok hun utdannelse i kriminalomsorgen og har frem til 2012 jobbet i arbeidsgrupper i fengsel med unge voksne knyttet opp til endringsbaserte kurs, MI og positiv selvutvikling.

Renate har videreutdanning i veiledning og er blant annet sinnemestringsinstruktør, stressmestringsinstruktør, COS-P terapeut og sertifisert i bruken av kartleggingsverktøyet ASQ & ASQ:SE

I 2009 reiste Renate til Afrika og jobbet på barnehjem og i fengsel på psykiatriske avdeling i Zimbabwe før hun reiste hjem og tok pedagogutdannelsen i Fredrikstad.  Renate har siden jobbet i førstelinjetjenesten, Moringen- foreldre og barn tiltak i Bufetat og er fostermamma. I 2016 begynte hun som vertsfamilie i samarbeid med Isabel og Kari-Anne.