Trygve A. Børve

Trygve A. Børve

Psykolog

Tlf:
Email: 

Trygve har flere års erfaring som psykolog i akuttpsykiatri, som stipendiat/forsker ved nasjonalt Folkehelseinstitutt, som seniorrådgiver/ass. avd. Dir. ved Sosial- og helsedirektoratet (avdeling rusmidler) og var i en periode leder ved Senter for krisepsykologi. Han er spesielt opptatt av utvikling og utviklingsskader knyttet til vedvarende omsorgssvikt og mishandling. Trygve har siden sommeren 2007 drevet selvstendig praksis med vekt på barn som har opplevd eller opplever omsorgssvikt. Han foreleser og underviser over hele landet i dette temaet og har arbeidet som veileder for fosterfamilier, krisesenter, incestsenter og barnevern. Han har frem til våren 2019 hatt en stilling ved BUP i Midt-Norge. Han har undervist og underviser ved flere universitet og høyskoler, bla NTNU, UIS, Nord, HIM, HiH samt for NFKT (kognitiv miljøterapi), for Bufetat og fosterforeldreforeningen.