Willy Brusdal

Leder barnevern, hjem og familie

Willy Brusdal er leder for Barnevern; hjem og familie og har ansvar for driften av familiehjem, avlastning og beredskapshjem. Han har lang erfaring med barn og ungdom fra sine jobber i det kommunale barnevernet og Bufetat. Han er utdannet vernepleier og har lederutdanning. Willy har flere relevante videreutdanninger som veiledning og Cos.