fbpx
Kurs i tankekraft med Trygve Børve

Kurs i tankekraft med Trygve Børve

Aberia setter kompetanseutvikling for sine medarbeidere høyt. Det tilbys varierte kurs gjennom hele året med kompetente og inspirerende forelesere. 01.02-03.2.22 var det duket for del 2 i «Tankekraft « der 20 deltakere var påmeldt. Kursdeltagerne deltok på første del av kurset digitalt for over ett år siden, men med Trygve Børves stødige hånd og stemme tok det ikke lang tid før alle kjente igjen stoffet og var pålogget «Tankekraft». Med en blanding av undervisning, innspill og rollespill var det lagt opp til 3 dager med god, faglig oppdatering.

«Tankekraft» handler om å bevisstgjøre seg egne tanker og hvilke følelser og handlinger disse kan føre til. Det viktigste vi lærer i kurset er å tørre og utforske ungdommens tanker på en måte som fører til at ungdommene selv reflekterer over tankene sine. Vår rolle er å være åpen, bidra til refleksjon gjennom blant annet sokratiske spørsmål. Det vil si at vi ikke skal komme med direkte råd og løsninger, ei heller å forsøke å overtale ungdommen til å tenke annerledes. Vi stiller åpne spørsmål som løfter opp temaer og bidrar til generalisering og refleksjon hos ungdommen.

Tankene våre styrer hvordan man forstår og hvordan du påvirkes følelsesmessig og fysisk. Vi kan derfor dele dette inn i en modell som heter ABC.

A (A=Situasjon) -> B (B=Forståelse) -> C (C=Reaksjon/følelse)

Tankene våre utvikles med alderen, og vi forandrer tankegang igjennom hele livet. Flere av ungdommene vi arbeider med har ikke hatt den normale utviklingen på tankesett.  Det er vår oppgave å møte de på det nivået de befinner seg, samt bidra til tankeutvikling via refleksjoner, og styrkning av selvfølelse. Det er gjennom tankeutvikling at vi forandrer oss, modnes og vokser opp som personer.

Vi takker Trygve for et veldig bra kurs og vi gleder oss til å bruke dette i praksis!

Skrevet av Yvonne Ajende Grøbø Eriksen, deltaker.