Ledergruppen

Bli litt bedre kjent med de som jobber i Aberia.

Trine Bakkeli

Trine Bakkeli

Administrerende direktør

Om Trine

Jobbet i Aberia siden 2016 som direktør for barn og unge divisjonen. Administrerende direktør i Aberia fra 2020.

Hun har tidligere jobbet som divisjonsdirektør for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ideell virksomhet, som kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune og som helse- og sosialsjef og assisterende rådmann i Holmestrand kommune og på ulike ledernivå i Drammen kommune innen pleie og omsorg.

Sitter i styret for Helse og Velferd i NHO og i bransjeutvalget for barn og unge.

Hun gikk befalsskole i forsvaret og er utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse, økonomi og administrasjon.

Svein Arne Rosland

Svein Arne Rosland

Direktør Barnevern

Om Svein

Svein er utdannet barnevernspedagog, familieterapeut og har en Master i ledelse ved Handelshøgskolen BI.

Han startet arbeidskarrieren i 1985 ved en statlig spesialskole og har siden det arbeidet innenfor helse og omsorg.

Siden 1993 har Svein vært leder i offentlig og privat helse- og omsorgsvirksomhet.

Ann-Kristin Skaugen

Ann-Kristin Skaugen

Regionleder Aberia Ung Øst

Om Ann-Kristin

Har siden 2017 hatt lederstilling i Aberia, først som distriktsleder Øst og nå som regionleder i Aberia Ung Øst.

Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i ledelse. Har arbeidet med barn, unge og voksne, både i form av direkte klientarbeid og mange år som leder på ulike nivåer for institusjoner, siden 1997.

Hun har arbeidet i bolig med mennesker med psykisk utviklingshemming og multifunksjonshemming og har 8 års erfaring som miljøterapeut på barneverninstitusjoner.

Hun har også ledet to omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

Birthe Skar

Birthe Skar

Regionleder Aberia Ung Vest

Om Birthe

Birthe er utdannet barnevernpedagog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2002. Hun har videreutdanning i jus og ledelse.

Birthe har sin erfaringsbakgrunn fra kommunal barneverntjeneste, fra barneverninstitusjon og lengre erfaring som avdelingsleder og enhetsleder fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun har også forelest i kommunikasjon og samhandling ved Folkeuniversitetet.

Hun har jobbet som regionleder og distriktsleder i Aberia siden 2018.

Birthe har overordnet ansvar for all drift innen for Helse- og omsorg og barnevern i Vestland og Rogaland, men som med oppdragelse er også en faglig god drift og gode arbeidsforhold et resultat av at «it takes a village».

Eirik Egeland

Eirik Egeland

Regionleder Aberia Ung Sør

Kontakt Eirik

Telefon: 984 88 984
Send e-post

Om Eirik

Eirik er utdannet barnevernspedagog ved Universitetet i Stavanger. Han har videreutdanning i ledelse fra BI.

Eirik har erfaringsbakgrunn fra barnevernsinstitusjoner, både akutt, omsorg og atferdsplasseringer.

Han har vært avdelingsleder, prosjektleder, leder for BPA og ble distriktsleder i 2021.

Eirik har hovedansvar for all drift innenfor Helse og omsorg og barnevern i Agder, Vestfold og Telemark.

Daniel Sellevoll

Daniel Sellevoll

Regionleder Aberia Omsorg Øst og Sør

Kontakt Eirik

Telefon: 959 43 597
Send e-post

Om Daniel

Daniel Sellevoll er distriktsleder for ISO i Aberia og har arbeidet med helse og omsorgstjenester siden 2008 og som leder siden 2009.

Etter mange års erfaring fra offentlig og privat sektor, har Daniel god kjennskap og kunnskap om fagområdene innen helse og omsorgstjenester til barn og voksne.
Daniel har sin utdanning innen ambulansefag og forsvaret.

Henning Bakken

Henning Bakken

Leder familiehjem og beredskapshjem

Kontakt Henning

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Om Henning

Henning Bakken er leder for familiehjem og beredskapshjem i Aberia Norge. Henning er utdannet sosionom fra Høgskolen i Agder i 2001 og har ulike videreutdanninger deriblant Barnevern og etnisitet, Familieråd samt videreutdanning i helseledelse. Han har tatt videreutdanningsprogrammene COS-Parenting og COS-Intervention og er sertifisert PMTO-terapeut fra 2008.

Henning har lang erfaring fra barnevernsarbeid generelt og fosterhjemsomsorgen spesielt. Han har jobbet i kommunal barneverntjeneste, fosterhjemstjenesten i Bufetat og nå senest som fagkonsulent og nestleder i familiehjemsavdelingen i Stendi. Henning har jobbet med omfattende kursvirksomhet for fosterforeldre og fagpersoner omkring temaene tilknytningsforståelse, trygghetssirkelen (COS) og traumebevisst omsorg (TBO).

Rebekka Stangeland

Rebekka Stangeland

Daglig leder, Aurora Omsorg

Kontakt Rebekka

Send e-post

Om Rebekka

Rebekka er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Tromsø i 2003. Hun har videreutdanning i familieterapi fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo og videreutdanning i ledelse fra BI i Drammen.

Rebekka har lang erfaring med arbeid innen psykiatri og barnevern. Hun har jobbet på psykiatrisk avdeling på UNN, som saksbehandler og konsulent/veileder i barneverntjenesten i Tromsø og på barneverninstitusjon. De siste 13 årene har hun jobbet som leder innen privat helse- og omsorg med ansvar for etablering og drift av avdelinger innen barnevern og psykisk omsorg. Rebekka har siden oppstart av Aurora Omsorg i august 2019 vært daglig leder i selskapet. Etter mange års erfaring fra offentlig og privat sektor, har Rebekka god kjennskap og kunnskap om fagområdene barnevern og psykisk helse.

Willy Brusdal

Willy Brusdal

Markedsjef

Kontakt Willy

Telefon: 911 69 494
Send e-post

Om Willy

Willy Brusdal har lang erfaring med barn og ungdom fra sine jobber i det kommunale barnevernet og Bufetat. Han er utdannet vernepleier og har lederutdanning. Willy har flere relevante videreutdanninger som veiledning og Cos.

Willy begynte i Aberia som leder for avdelingen Hjem og Familie i 2018, han ble senere i 2022 ansatt som Markedssjef.

Eirik Edvardsen

Eirik Edvardsen

Strategi- og utviklingssjef

Om Eirik

Eirik Edvardsen er strategi- og utviklingssjef i Aberia og jobber med et bredt område av virksomheten som omhandler drift og utvikling av tjenestene. Eirik er utdannet barnevernpedagog med videreutdanning innen ledelse og har arbeidet 14 år i Aberia.

Eirik har tidligere arbeidet som miljøterapeut, avdelingsleder, kontorsjef i Aberia Ung og administrasjonssjef i Aberia-gruppen. I tillegg har Eirik hatt flere prosjektlederstillinger og styreverv i Aberia-gruppen.

Jonas Berg Jonas

Jonas Berg Jonas

Chief of Staff – Administrasjonssjef

Kontakt Jonas

Telefon: 979 58 692
Send e-post

Om Jonas

Jonas er samfunnsviter (cand. polit.) med bred erfaring fra privat og offentlig sektor. Studiemessig gjorde han en fordypning i ulike sosiale og samfunnsmessige forhold, og særlig menneskers opplevelse av identitet og tilhørighet. Han har en spesialisering innen kommunikasjon og språk.

I store og små selskaper har han jobbet med de fleste fagfelt som er relevante i Aberias administrasjon, inkludert bl.a. IT, økonomi, anbud, HR og personal. Først og fremst har han fordypet seg i temaet ledelse, og har gjennom ulike lederstillinger, faglige utviklingsløp og utviklingsprosjekter opparbeidet seg solid erfaring med lederrollens mange aspekter.

Jonas er en travel familiefar som gjerne tilbringer fritiden med barna, på sjøen i båt, på fotballbanen eller på løpetur med orienteringskart i skogen.

Hanne Nordengen Stølevik

Hanne Nordengen Stølevik

Leder fag og kvalitet

Kontakt Hanne

Telefon: 91 30 05 87
Send e-post

Om Hanne

Hanne Nordengen Stølevik er utdannet barnevernspedagog med master i ledelse og har 25 års erfaring fra barnevernfeltet.

Hun har hatt ulike roller i førstelinjetjenesten i bydeler i Oslo. Videre var hun flere år ved Barnevernvakten i Oslo og etter hvert Søknadsseksjonen i Barne- og familieetaten. Fra 2012 jobbet hun i Aleris/Stendi som kvalitetsansvarlig før hun startet i Aberia høsten 2021.

Som leder for fag og kvalitet har hun ansvar for overordnet kvalitetsarbeid/kvalitetssystem og koordinerer fag- og kvalitetsressurser i distriktene sammen med distriktsledere. Hun rapporterer til direktør og sitter i ledergruppen.