Har du spørsmål om våre omsorgs- og avlastningstjenester?

Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Omsorg

Aberia Omsorg har drevet døgnbemannede omsorgsboliger helt siden oppstarten i 1991. Vi er et av de eldste foretakene som jobber innen denne tjenesten i Norge og vet hvor utfordrende hverdagen kan være. Vår erfaring har lært oss at individuell tilrettelegging utgjør en stor forskjell.

Vi tilbyr tilrettelagte boliger, arbeids-/fritidstilbud og har lang erfaring innen tiltaksutforming. Alle brukere som har plass hos oss tas godt hånd om i egne boliger/bofellesskap. Vi har lang erfaring fra arbeid med forsterkede tiltak for brukere med store behov og/eller utfordringer. Alle brukere tildeles en egen primærkontakt.

Hovedsakelig driftes våre boliger med medleverturnus som arbeidstidsordning hvor vi bruker en 3/7-4/7-ordning som basis. En slik turnus gir brukerne færre mennesker (personal) å forholde seg til – noe som fører til en tryggere og mer forutsigbar hverdag. Vi har også erfaring med 3-skifts arbeidstidsordninger dersom det ikke finnes rom for benyttelse av medleverturnus i boligen. Det gjøres alltid en faglig vurdering av det enkelte tiltaket når arbeidstidsordning skal velges.

Spørsmål?

Ikke vent med å ta kontakt.

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid, der vi arbeider med personens sosiale, kognitive og praktiske ferdigheter, og anvendt atferdsanalyse. Vi ser at atferdsanalyse – med kartlegging av forekomst av atferd og identifisering av forsterkere – gir oss en tilnærming til brukerne hvor vi finner gode løsninger for utfordringer og ivaretar deres behov bedre.

Vår arbeidsmodell er metoderekken slik den ble definert av Løkke og Salthe i 2012, og er en utvidet versjon av vernepleierens arbeidsmodell. I det daglige arbeidet gir dette rammen til systematisk målrettet arbeid, med kartlegging, analyse, målvalg, metodevalg, gjennomføring, registrering og evaluering. Vi bruker arbeidsmodellen for kontinuerlig å videreutvikle det miljøterapeutiske arbeidet rundt tjenestemottaker.

Dette er en systematisk og logisk modell å arbeide etter, og som et resultat av dette kan vi dele arbeidet inn i ulike faser. Kartlegging, analyse, målvalg, metodevalg, gjennomføring og evaluering. Dette er en løpende arbeidsmodell der man hele tiden vil jobbe for å videreutvikle det miljøterapeutiske arbeidet rundt bruker.

Våre særlige fokusområder

 • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
 • Brukerorientering og brukermedvirkning
 • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
 • Sosiale ferdigheter

Metoder

Tilbudene er basert på miljøterapeutiske metoder knyttet opp mot den enkelte beboers behov innen mestring av dagliglivet i henhold til:

 • Kommunikasjon/språk
 • Atferd/ sosiale ferdigheter
 • Seksualitet
 • ADL primær (personlig hygiene/påkleding)
 • ADL sekundær (romorden/ryddighet)
 • Motorikk (fin/grov)
 • Ernæring/kosthold
 • Medisinske forhold
 • Økonomi
 • Nettverk
 • Fritid
 • Boligforhold

Du finner oss i store deler av landet

 • Oslo/Øst/Akershus
 • Innlandet
 • Vestfold
 • Nord-Norge
 • Vestlandet