Denne nettsiden anvender cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer

Verdighet for
den enkelte

ABERIA OMSORG

Aberia omsorg gir heldøgns bemannede omsorgstilbud til voksne personer med hjerneskader og ulike tilleggs diagnoser. Omsorgstilbudene gis i større bofelleskap og mindre eneboliger. Boligene ligger både i ordinære boligområder med småhusbebyggelse og i landlige omgivelser. Alle beboerne har egne boenheter med egne bad og oppholdsrom. Boligene har egne biler til disposisjon, gode uteplasser og ligger nært knyttet til natur og tettsteder.

FAGLIG TILNÆRMING

Vår faglige tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd. Bruker skal anerkjennes som den personen hen er og skal alltid møtes med forståelse, empati og respekt. Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige
forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet.

I vårt arbeid benytter vi hovedsakelig målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og psykodynamisk tilnærming. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende ressurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

VÅRE SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

 • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
 • Brukerorientering og brukermedvirkning
 • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
 • Sosiale ferdigheter

METODER

Tilbudene er basert på miljøterapeutiske metoder knyttet opp mot den enkelte beboers behov innen mestring av dagliglivet i henhold til:

 • Kommunikasjon/språk
 • Atferd/ sosiale ferdigheter
 • Seksualitet
 • ADL primær (personlig hygiene/påkleding)
 • ADL sekundær (romorden/ryddighet)
 • Motorikk (fin/grov)
 • Ernæring/kosthold
 • Medisinske forhold
 • Økonomi
 • Nettverk
 • Fritid
 • Boligforhold

DU FINNER OSS I STORE DELER AV LANDET

 • Oslo/Øst/Akershus
 • Innlandet
 • Vestfold
 • Nord-Norge
 • Vestlandet

TA KONTAKT MED OSS

Ring oss på +47 911 69 494 eller bruk kontaktskjema nedenfor.

*Må fylles utpost@aberia.no Kontaktskjema - omsorg

OPPDRAGSGIVER?

Ønsker du å inngå avtale med Aberia? Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Kontakt oss

Vær oppmerksom på at e-post og skjema på internett har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.