fbpx
Østlands Posten skriver om Aberias viktige arbeid med rekruttering av familiehjem

Østlands Posten skriver om Aberias viktige arbeid med rekruttering av familiehjem

Nettavisen, www.op.no, skrev 25 mai om hvordan korona perioden har ført til at det er vanskeligere for oss i Aberia å rekruttere familier til å stille som fosterhjem. Vi jobber stadig med å rekruttere nye familier, da det alltid er barn som trenger fosterhjem. Men grunnet den pågående pandemien, har en av våre største arenaer, nemlig boligmesser, forsvunnet.

Etter hver messe har det vært 16–20 navn som ønsker å bli kontaktet for mer informasjon. I løpet av perioden med korona har vi rekruttert kanskje 10–12. Vi er også på andre arrangement, hvor vi står på stand og formidler hvem vi er.

Videre i artikkelen kan du lese om vårt samarbeid med NAV for å rekruttere fosterhjem, noe vi ser på som svært nødvendig. Det vil kunne være flere barn som har behov for hjem på grunn av pandemien, så det å kunne få på plass denne støttefunksjonen er ytterst viktig. 

Les hele artikkelen her.

Kontaktskjema

Få mer informasjon om hva som skal til for å bli et familiehjem. Kontakt oss her.