Denne nettsiden anvender cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer

Verdighet for
den enkelte

HVA ER BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av hjemmetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Den tradisjonelle oppgavefordelingen er at personlig bistand ivaretas av hjemmesykepleien, det praktiske av hjemmehjelpen og det sosiale av støttekontakten. I BPA kan
stort sett alle oppgaver gjøres av assistentene. De må bare få nødvendig og tilstrekkelig opplæring.

Når tjenestene organiseres som en BPA-ordning er det brukeren selv som organiserer og leder arbeidet med assistentene. Rollen innebærer det daglige lederansvaret for assistentene, opplæring og veiledning av nyansatte, utforme arbeidsplaner og arbeidsinnhold, samt påse at lover og regelverk til enhver tid følges.

BPA I ABERIA

Assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at individuell tilrettelegging utgjør stor forskjell – og dette er en av grunnpilarene i vår tilnærming og drift av BPA-ordninger.

En grunnleggende tanke i BPA er at det er den funksjonshemmede selv og hans/hennes pårørende som selv vet hvor skoen trykker og at disse vet best hvordan deres liv skal styres. Aberia jobber for at alle brukere av våre tjenester skal få innflytelse på beslutningsprosesser, og utforming av eget tjenestetilbud. Aktiv medvirkning fra brukere og pårørende muliggjør en individuelt tilpasset BPA-drift.

Aberia har avtale med flere kommuner i Norge, og vi drifter BPA-ordninger av ulik størrelse fra nord til sør i landet.

VI TILBYR

 • Driftskonto for dekke av assistentkostnader
 • Digitale hjelpemidler og gode praktiske løsninger
 • Fast kontaktperson i Aberia
 • Hjelp ved rekruttering av assistenter
 • Opplæring/kurs for arbeidsleder og assistenter
 • Hjelp og veiledning i søknadsprosesser
 • Tilgang til nettverk og forum med andre arbeidsledere og assistenter
 • Hjelp ved oppsett av arbeidsplan og turnus
 • Standard kontrakt ved valg/oppsigelse av oss som leverandør

VI TILBYR BPA-TJENESTER I HELE NORGE. NEDENFOR FINNER DU EN OVERSIKT OVER HVILKE KOMMUNER VI HAR AVTALE MED
PER 1. JANUAR 2019

 • Aurskog-Høland kommune (underleverandør)
  Fetsund kommune (underleverandør)
  Frogn kommune
  Nesodden kommune
  Nittedal kommune
  Rælingen kommune
  Skedsmo kommune
  Sørum kommune (underleverandør)
  Vestby kommune
  Ås kommune

 • Arendal kommune

 • Alta kommune
  Båtsfjord kommune

 • Elverum Kommune
  Hamar kommune

 • Etne kommune
  Fjell kommune

 • Gjøvik kommune
  Nordre Land kommune
  Søndre Land kommune
  Vestre Toten kommune
  Østre Toten kommune

 • Porsgrunn kommune
  Siljan kommune

 • Kvinesdal kommune
  Lindesnes kommune
  Mandal kommune
  Marnardal kommune
  Søgne kommune

 • Tønsberg kommune

   

 • Kristiansund kommune
  Sunndal kommune
  Ålesund kommune

 • Rana kommune
  Sortland kommune

 • Konsesjon i Oslo betjenes av Norlandia.

 • Tysvær kommune
  Vindafjord kommune

 • Gulen kommune

 • Skaun kommune
  Steinkjer kommune
  Trondheim kommune

 • Tromsø kommune

 • Moss kommune

TA KONTAKT MED OSS

Ring oss på +47 911 69 494 eller bruk kontaktskjema nedenfor.

*Må fylles utpost@aberia.no Kontaktskjema - Personlig Assistanse (BPA)

OPPDRAGSGIVER?

Ønsker du å inngå avtale med Aberia? Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Kontakt oss

Vær oppmerksom på at e-post og skjema på internett har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.