Denne nettsiden anvender cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer

Verdighet for
den enkelte

Isabel Borgli

Isabel er utdannet barnevernspedagog i 1990, og har siden arbeidet med barnevern i ulike stillinger. I perioden 1983 – 1993 har arbeidet i vesentlig grad vært knyttet til ungdom og unge voksne med barn, både som miljøarbeider og leder for Utekontakten, miljøarbeider ved Skjeberg ungdomshjem og miljøterapeut ved Origo senteret.

I 1993 startet Isabel opp som miljøterapeut ved Moringen – senter for foreldre og barn, hvor hun ble nestleder i 1994 og leder i 1997.  Gjennom 18 års arbeid ved Moringen har hun bidratt til utviklingen av modellen som ligger til grunn for virksomheten slik den ble drevet frem til hun sluttet i 2011. Vært knyttet til ulike arbeidsgrupper i Bufetat og Bufdir for utvikling av fag, samt lov og forskrift.

I perioden 2011 til d.d., har Isabel arbeidet som selvstendig aktør innenfor barnevern. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til utredning av omsorgsfungering og endringsarbeid i familier, samt veiledning og undervisning på ulike arenaer.

Isabel har videreutdanning i nettverksintervensjon, administrasjon og ledelse. Hun har opplæring i Care Index, PCERA, kunst og uttrykksterapi, AAI, IWMC og IA, samt ASQ. Hun har gjennomført teorikravet til master i sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim.  Hun har veiledningskompetanse i regi av FO, opplæring i MI, og COS opplæring/sertifisering. Sammen med Kari-Anne Heldahl har hun jobbet med, og videreutviklet en helhetlig modell for kartlegging og endringsarbeid, med hovedfokus på samspill og tilknytning, praktiske ferdigheter, nettverk og selvutvikling.

Tilbake til familiehjem
Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf +47 480 76 364

Email