Innlegg

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Holmestrand kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Holmestrand kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Holmestrand kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Holmestrand kommune:

Holmestrand er både en kommune og en by i landskapet Vestfold i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen grenser i øst til Oslofjorden, i nord til Drammen og Øvre Eiker i nordvest til Kongsberg og i sør til Tønsberg og Larvik. En person fra Holmestrand kalles holmestranding.

Tettstedet Holmestrand har 7 747 innbyggere per 1. januar 2021. Andre tettsteder i kommunen er blant annet Gullhaug, Kleiverud som lå i den tidligere Holmestrand kommune, og Hof, Sundbyfoss og Eidsfoss som lå i den tidligere Hof kommune samt Tettstedet Sande, Galleberg, Klevjerhagen og Selvik som lå i den tidligere Sande kommune.

I forbindelse med kommunereformen ble Holmestrand og Hof kommuner slått sammen fra 1. januar 2018, og fra 1. januar 2020 slo Holmestrand seg sammen med Sande i Vestfold.

Befolkning: 

 • 24 699 (2020)

Areal:

 • Totalt: 432,36 km²
 • Land: 411,82 km²
 • Vann: 20,54 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Ås kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Ås kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Ås kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Ås kommune:

Ås er en kommune i Follo som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen grenser til Vestby, Frogn og Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) som lå i Akershus) og Indre Østfold (tidligere Hobøl som lå i Østfold).

Administrasjonssentrum for kommunen er på Ås. Tettstedene Nordby, Vinterbro og Kroer er også en del av kommunen. De fleste innbyggerne i Ås bor i Ås sentrum, Vinterbro og Nordby. En innbygger fra Ås hører historisk til Ås kirkesogn og kalles ofte åssokning. Lokale aviser og Ås kommune bruker gjerne Åsborger om innbyggerne.

Befolkning: 

 • 20 439 (2020)

Areal:

 • Totalt: 102,68 km²
 • Land: 100,84 km²
 • Vann: 1,84 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Lillestrøm kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Lillestrøm kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Lillestrøm kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Lillestrøm kommune:

Lillestrøm er en kommune i Nedre Romerike i Viken. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner. Navnet Lillestrøm er hentet fra den største jernbanestasjonen i kommunen.

Med 88 000 innbyggere, er Lillestrøm den 4. største kommunen i Viken per 2020.

Befolkning: 

 • 85 757 (2020)

Areal:

 • Totalt: 456,61 km²
 • Land: 409,91 km²
 • Vann: 46,7 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Vestby kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Vestby kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Vestby kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Vestby kommune:

Vestby er en kommune i Follo i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Den ligger ved Oslofjorden og grenser til Ås, Frogn, Moss, Indre Østfold og Våler.

Vestby er den sydligste av Follokommunene. I kommunen ligger stedene Vestby, Hølen, Son, Hvitsten, Garder og Såner. Administrasjonssentrum for kommunen er i Vestby sentrum. De fleste innbyggerne i Vestby bor i Vestby (tettsted) og Son. I tilknytning til Vestby sentrum ligger det tre store byggefelt; Pepperstad Skog, Randem og Sole Skog. Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og Son.

Befolkning: 

 • 18 042 (2020)

Areal:

 • Totalt: 133,97 km²
 • Land: 133,65 km²
 • Vann: 0,32 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Kristiansand kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Kristiansand kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Kristiansand kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Kristiansand kommune:

Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand) er en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen er Norges sjette største etter folketall og hadde 111 634 innbyggere pr 1. januar 2020. Tettstedet Kristiansand hadde 64 596 innbyggere per 1. januar 2020. Byen er oppkalt etter Christian IV.

Kristiansand grenser i vest til Lindesnes, i nord til Vennesla og Birkenes, og i øst til Lillesand. De interkommunale aktivitetene i Knutepunkt Sørlandet inkluderer alle disse kommunene, samt Iveland.

Befolkning: 

 • 111 633 (2020)

Areal:

 • Totalt: 644,16 km²
 • Land: 609,55 km²
 • Vann: 34,61 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Tromsø kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Tromsø kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Tromsø kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Tromsø kommune:

Tromsø er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge. I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger setet for Troms og Finnmark fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø. Tromsø hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Tromsø kommune fikk sin nåværende utstrekning 1. januar 2008 da søndre del av Reinøya ble overført til Karlsøy kommune. Den største endringa skjedde 1. januar 1964 da bykommunen ble slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Kvaløy-delen av Hillesøy (Senja-delen til Lenvik) og det meste av Ullsfjord (Svensby-området til Lyngen). Tromsøregionen består av kommunene Tromsø og Karlsøy, og er siden 2003 en av 16 byregioner i Norge. Tromsøregionen har 75762 innbyggere per 1. januar 2021. Siden 2010 inngår kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Tromsø-områdets regionråd.

Befolkning: 

 • 76 974 (2020)

Areal:

 • Totalt: 2521,27 km²
 • Land: 2473,78 km²
 • Vann: 47,49 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Trondheim kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Trondheim kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Trondheim kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Trondheim kommune:

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem, er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 207 595 innbyggere per 1. januar 2021, etter sammenslåingen med Klæbu kommune. Bysenteret (Midtbyen) ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu og Melhus, og mot Indre Fosen i Trondheimsfjorden. Byen er hovedsete for fylkesordføreren, men ikke fylkeskommunen eller fylkesmannsembetet, da disse funksjonene er lokalisert i Steinkjer.

Trondheim er et knutepunkt for jernbanen i Norge; her møtes Dovrebanen sørfra med Meråkerbanen og Nordlandsbanen nordover. Europavei 6 går gjennom kommunen, Europavei 14 til Sverige begynner her og Europaveg 39 til Danmark begynner her. Byens flyplass er Trondheim lufthavn, Værnes i Stjørdal kommune.

Befolkning: 

 • 205 163 (2020)

Areal:

 • Totalt: 528,6 km²
 • Land: 496,47 km²
 • Vann: 32,13 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Bergen kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Bergen kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Bergen kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Bergen kommune:

Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene».

Bergen er en handels- og sjøfartsby, og var Norges hovedstad i Norges storhetstid, i ettertiden omtalt som Norgesveldet. Bergen ble sete for Gulatinget fra år 1300. Fra ca. 1360 hadde Hansaforbundet et av sine hovedkontorer i Bergen, en handelsvirksomhet som ble videreført på Bryggen helt til 1899. Bergen var sete for Bergenhus len og senere Bergen stiftamt. Bergen by ble eget fylke (amt) i 1831 og innlemmet i Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by.

Befolkning: 

 • 283 929 (2020)

Areal:

 • Totalt: 464,71 km²
 • Land: 444,99 km²
 • Vann: 19,72 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Sandefjord kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Sandefjord kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Sandefjord kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Sandefjord kommune:

Sandefjord er en by og kommune i Vestfold og Telemark, og er etter folketall den største kommunen i fylket. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca 160 km.

Kommunen grenser i nord til Tønsberg og Larvik, i vest til Larvik og i øst til Tønsberg, Tønsbergfjorden og Færder. Sandefjord har en liten eksklave, Himberg, som ligger omsluttet av Larvik like ved kommunegrensen. Sandefjord kommune innbefatter byen Sandefjord, og tettstedene Sandefjord (med 44 968 innbyggere), Andebu (2 442 innbyggere), Kodal (1 039 innbyggere), Høyjord (385 innbyggere), Stokke (3 918 innbyggere), Fossnes (538 innbyggere), Melsomvik (2 054 innbyggere), Brunstad (262 innbyggere) og deler av Sem (45 av totalt 2 664 innbyggere) 1. januar 2020.

Befolkning: 

 • 64 345 (2020)

Areal:

 • Totalt: 422,26 km²
 • Land: 414,25 km²
 • Vann: 8,01 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Råde kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Råde kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Råde kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Råde kommune:

Råde er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den ligger mellom byene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg har Råde grense mot Våler i nord, og i vest strekker kommunen seg utover Oslofjorden til Færder og Tønsberg.

I tidligere tider var det vanlig å dele Råde inn i tre deler, Østbygda, Vestbygda og Onsøyfjerdingen. I moderne tid har kommunen fått tre tettsteder, Karlshus, Saltnes, og Missingmyr, der det fleste rådesokningene bor. Men det er også mye spredt bebyggelse over hele kommunen.

Råde kommune er posisjonert som et sentralt trafikknutepunkt i Østfold. Norges hovedinnfartsåre E6 går gjennom kommunen, det samme gjør Østfoldbanen, og Råde har egen jernbanestasjon. Moss lufthavn ligger på grensen mellom Råde og Moss.

Befolkning: 

 • 7508 (2020)

Areal:

 • Totalt: 118,77 km²
 • Land: 105,35 km²
 • Vann: 13,42 km²