Innlegg

Kompetansebygging: Kurs i saksgang og oppfølging

03.11.21 avholdt vi kurs i saksgang og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 for ledere og fagressurser ved Klækken Hotell Hønefoss. Vi var så heldige at vi fikk ha med oss Silja Nicoline Angellsen som kursholder for dagen, som vi har samarbeidet med i flere saker tidligere, og som har lang fartstid med arbeid med brukergruppen og helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Det ble en veldig spennende og lærerik dag, med mye gode diskusjoner og etisk refleksjon rundt forebyggende tiltak, målrettet miljøarbeid, samarbeid på tvers av instanser og systematikk i arbeidet.

Vi satser på flere kompetansehevende tiltak for enda bedre tjenester til våre brukere, og takker Silja Nicoline Angellsen for hennes flotte bidrag i dette arbeidet!

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Holmestrand kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Holmestrand kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Holmestrand kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Holmestrand kommune:

Holmestrand er både en kommune og en by i landskapet Vestfold i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen grenser i øst til Oslofjorden, i nord til Drammen og Øvre Eiker i nordvest til Kongsberg og i sør til Tønsberg og Larvik. En person fra Holmestrand kalles holmestranding.

Tettstedet Holmestrand har 7 747 innbyggere per 1. januar 2021. Andre tettsteder i kommunen er blant annet Gullhaug, Kleiverud som lå i den tidligere Holmestrand kommune, og Hof, Sundbyfoss og Eidsfoss som lå i den tidligere Hof kommune samt Tettstedet Sande, Galleberg, Klevjerhagen og Selvik som lå i den tidligere Sande kommune.

I forbindelse med kommunereformen ble Holmestrand og Hof kommuner slått sammen fra 1. januar 2018, og fra 1. januar 2020 slo Holmestrand seg sammen med Sande i Vestfold.

Befolkning: 

 • 24 699 (2020)

Areal:

 • Totalt: 432,36 km²
 • Land: 411,82 km²
 • Vann: 20,54 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Ås kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Ås kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Ås kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Ås kommune:

Ås er en kommune i Follo som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen grenser til Vestby, Frogn og Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) som lå i Akershus) og Indre Østfold (tidligere Hobøl som lå i Østfold).

Administrasjonssentrum for kommunen er på Ås. Tettstedene Nordby, Vinterbro og Kroer er også en del av kommunen. De fleste innbyggerne i Ås bor i Ås sentrum, Vinterbro og Nordby. En innbygger fra Ås hører historisk til Ås kirkesogn og kalles ofte åssokning. Lokale aviser og Ås kommune bruker gjerne Åsborger om innbyggerne.

Befolkning: 

 • 20 439 (2020)

Areal:

 • Totalt: 102,68 km²
 • Land: 100,84 km²
 • Vann: 1,84 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Lillestrøm kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Lillestrøm kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Lillestrøm kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Lillestrøm kommune:

Lillestrøm er en kommune i Nedre Romerike i Viken. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner. Navnet Lillestrøm er hentet fra den største jernbanestasjonen i kommunen.

Med 88 000 innbyggere, er Lillestrøm den 4. største kommunen i Viken per 2020.

Befolkning: 

 • 85 757 (2020)

Areal:

 • Totalt: 456,61 km²
 • Land: 409,91 km²
 • Vann: 46,7 km²

Søknaden om å bli familie- eller omsorgshjem er godkjent. Hva nå?

Søknaden om å bli familie- eller omsorgshjem er godkjent, alle samtaler og kurs er gjennomført, og alle forutsetningene ligger til rette. Så gjenstår bare det viktigste, barnet.

Usikkerhet og utfordringer

Har man barn fra tidligere vet man allerede en del om hva det innebærer, men det vil selvfølgelig alltid være en viss usikkerhet rundt det å åpne hjemmet sitt for et barn man ikke kjenner så godt historien til, spesielt ikke hvis det er et litt eldre barn man skal ta ansvar for. Uansett alder vil det være helt naturlig å føle litt på usikkerheten og spenningen rundt det hele, men med god og riktig oppfølging er det ingenting som tilsier det blir problematisk, selv om det sikkert vil være noen utfordringer underveis i prosessen.

Gode aktiviteter

Noe av det mange stiller spørsmål ved er hvorvidt de faktisk er egnet til å påta seg rollen med å ta til seg et barn eller en ungdom, ikke nødvendigvis fordi man ikke har økonomi til det eller føler man har nok kjærlighet til overs, men ofte fordi man ikke tror man klarer å engasjere og underholde det ekstra familiemedlemmet på en god måte. Dette er som regel uberettiget, da det finnes mange gode aktiviteter som både er spennende, morsomme og ikke minst engasjerende, uten å koste all verden.

Først og fremst avhenger alt av hvilke interesser barnet kanskje allerede har, hvilken alder det har og hvilket kjønn det er snakk om.

«Gutte-» og «jenteaktiviteter»

I utgangspunktet skal man være litt forsiktig med å inndele aktivitetene i «gutte-» og «jenteaktiviteter», men det er ikke til å komme utenom at det en gang i blant er forskjell på dette. Typiske eksempler på dette kan være at gutter har en forkjærlighet for biler og motorer, mens jenter liker sminke. Bevares, dette er ikke stereotyper, og i dagens samfunn er det ingenting som tilsier ikke begge kjønn kan begge deler.

Alder og kjønn

På samme måte er det viktig å skille på alder. Mindre barn trenger en annen type stimuli enn de eldre, men også her avhenger mye av hvilke interesser barnet allerede har. Dessuten er mange aktiviteter helt uavhengig av både alder og kjønn, og typisk noe hele familien kan delta i. Tur i skog og mark kan være en slik aktivitet, gjerne med fiskestang og en bærplukker når sesongen tilsier det. Dette er ofte populært blant både gutter og jenter, og alltid like morsomt enten man er tre eller tretten år gammel.

Morsomme aktiviteter

Bor man et sted hvor det er muligheter for det, er bowling en morsom aktivitet for hele familien, eller minigolf.

Er man imidlertid ikke til de helt store utskeielsene rent naturmessig, kan brettspill være noe å ta i betraktning. Også her finnes det en rekke alternativer som hele familien kan være med og spille, og som regel er det ikke noen spesiell begrensning i verken alder eller kjønn hva dette angår.

Organisert idrett

Mange barn og unge setter også stor pris på å få delta på sosiale arrangementer og organisert idrett. Nær sagt enhver bygd eller tettsted i Norge har et eller flere tilbud for barn og unge av begge kjønn og alle aldre, som for eksempel fotball eller håndball. Mange steder finnes det også skytterlag, sykkelklubber, kampsport, tennis og muligheter for ski, både langrenn og slalom hvis man ønsker det. Alt dette kan rådgiveren også være behjelpelig med å tilrettelegge for, så la ikke det være ankepunktet for å ikke søke om å bli familie- eller fosterhjem. Mulighetene er mange, og det er kun fantasien som setter grensen for hva man kan finne på.

Bli familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene – i Aberia er våre familiehjem vår viktigste ressurs. Vi tilbyr beredskap 24 timer i døgnet gjennom hele året. I tillegg får alle våre hjem en egen fagkonsulent. Det gir en trygghet i oppdraget som familiehjem. Les mer om prosessen og kravene til å bli et familiehjem her >

Bli omsorgshjem (EMA)

På oppdrag fra Bufdir, skal Aberia rekruttere, lære opp og følge opp omsorgsfamilier for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere. Vi søker helt vanlige familier som vil og kan gi en ung nyankommen enslig mindreårig asylsøker en unik mulighet til den best mulige starten på livet i Norge. Les mer om prosessen og kravene til å bli et omsorgshjem her >

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Vestby kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Vestby kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Vestby kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Vestby kommune:

Vestby er en kommune i Follo i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Den ligger ved Oslofjorden og grenser til Ås, Frogn, Moss, Indre Østfold og Våler.

Vestby er den sydligste av Follokommunene. I kommunen ligger stedene Vestby, Hølen, Son, Hvitsten, Garder og Såner. Administrasjonssentrum for kommunen er i Vestby sentrum. De fleste innbyggerne i Vestby bor i Vestby (tettsted) og Son. I tilknytning til Vestby sentrum ligger det tre store byggefelt; Pepperstad Skog, Randem og Sole Skog. Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og Son.

Befolkning: 

 • 18 042 (2020)

Areal:

 • Totalt: 133,97 km²
 • Land: 133,65 km²
 • Vann: 0,32 km²
Bli familiehjem med Aberia nå! - Aberia - Verdighet for den enkelte

Bli familiehjem med Aberia nå!

Til tross for Korona har dessverre ikke antallet barn som trenger fosterhjem gått ned. Aberias familiehjemsavdeling mottar ukentlig flere søknader fra kommuner som trenger hjelp til å finne fosterhjem.

I snart ett og et halvt år har rekrutteringsarbeidet til fosterhjem, eller familiehjem som vi kaller det, gått trått. Kjøpesentre, idrettsarrangement, biblioteker og andre arenaer hvor vi vanligvis treffer motiverte familier, har vært utilgjengelige for oss. Nærkontakt med fremmede har vært forbundet med risiko, og de aller fleste av oss har tilbragt mye av tiden hjemme med våre nærmeste. Dette har vært greit for mange, men dessverre ikke for de barna som har et vanskelig hjemmemiljø.

Første halvdel av 2021 hadde Aberia hele 102 søknader om å skaffe familiehjem. Det betyr at det er mange barn og unge som lever på vent. De venter på et trygt og godt hjem som kan gi de en god omsorgsbase på vei inn i voksenlivet. Vår aller viktigste jobb er å hjelpe disse barna nettopp med dette.

Når vi rekrutterer nye familiehjem til fosterbarn, er det viktig å møte og snakke med mange mennesker. Av alle de vi møter, blir de færreste fosterhjem. Vi treffer mange som er i en fase der de ikke kan åpne hjemmet sitt til et barn eller ungdom, men forhåpentligvis vil de huske praten de hadde med Aberia, og ta kontakt når de blir klare. Kanskje treffer vi noen som har en nabo eller en tante som de tenker er godt egnet. Eller når det en dag under lunsjen blir snakket om det å være fosterhjem, tenker de på Aberia og tipser noen om å kontakte oss.

Derfor er målet vårt å snakke med mange folk, spre god informasjon og «så frø». Akkurat i disse dager ser det ut som mulighetene til å treffe flere endelig er her igjen. Aberia har vært fast utstiller på boligmessene i flere år, og nå er de gjenåpnet. Til nå har vi vært i Oslo, Kristiansand og Fredrikstad. Der har vi møtt mange fine folk som kanskje blir familiehjem for oss i Aberia. Utover høsten blir vi å finne i Drammen 29.-31. oktober og i Trondheim 19.-21. november.  Alle er hjertelig velkomne til å treffe oss for en prat. Hvem vet, kanskje du blir den som endrer alt for et barn som trenger deg?

Familiehjem, hva innebærer det? - Aberia

Hva innebærer det å være et familiehjem?

Du har sikkert hørt ordet; «familiehjem», men vet du egentlig hva det innebærer? Mange forbinder det med barnevern og problembarn, men faktisk ligger det så utrolig mye annet i begrepet, og det behøver slett ikke være negativt overhodet.

Private hjem

Selv om et familiehjem er noe tilsvarende fosterhjem, er det likevel noen forskjeller. Et familiehjem er private hjem som har muligheten for i kortere eller lengre perioder å ha barn eller unge boende, som av forskjellige årsaker ikke kan bo hjemme, eller det ikke er ønsket å tilbringe tid i institusjon.

Det kan være mange årsaker til at slike situasjoner oppstår, og da er det viktig at man har et familiehjem hvor barnet føler trygghet og omsorg, og hvor det får muligheten til å utvikle både selvtillit og følelsen av tilhørighet, og ikke minst føle kjærlighet.

Hvilke krav stilles?

Ofte er det snakk om barn og unge som enten har vært gjennom en traumatiserende opplevelse eller har fått en vond start i livet, og derfor stilles det en rekke krav til de som måtte ønske å bli et familiehjem.

En uttømmende og utvidet politiattest er et minimum, det samme med god vandel. Videre bør familien ha en god økonomi og egen bolig. Gode samarbeidsevner er et krav, og familien bør ha generell god helse. Et godt sosialt nettverk er også viktig, en stabil familiær livssituasjon, og sist men ikke minst, en interesse for å kunne gi et barn et godt hjem å falle til ro i.

24 timers beredskap

Hva får man så igjen for å være familiehjem? Utover å ha 24 timers beredskap, sju dager i uken, hele året? Ganske mye faktisk, for ikke bare får man gleden av å kunne hjelpe noen som virkelig trenger det, man får også god oppfølging underveis. Som familiehjem i Aberia får man også en fast fagkonsulent som bidrar både med veiledning og i faglige spørsmål. Det arrangeres også to fagsamlinger i året, hvor flere familier kan møtes og utveksle erfaringer rundt det å være et familiehjem.

Dessuten stiller Aberia med pensjonsordning, reiseforsikringer, yrkesskadeforsikring og et medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

Hvordan blir man familiehjem?

Det er ikke til å legge skjul på at det å bli familiehjem er en omstendelig prosess, og slik må det være. Det er imidlertid ikke umulig, og det første skrittet på veien er å kontakte Aberia og forhøre deg om mulighetene i ditt område og hvordan man skal gå frem for å søke.

Aberia er landsdekkende, og har avdelinger i Sandefjord, Moss, Hamar, Trondheim, Kirkenes og Kristiansand, og behovet for gode familiehjem er alltid tilstede.

Etter å ha gjennomført noen innledende samtaler hvor det enes om å eventuelt gå videre i prosessen for å bli familiehjem fylles det ut et egenregistreringsskjema hvor det fortelles litt om boforhold, arbeidssituasjon, helse, familiære forhold og hvordan familien bor.

God opplæring

Når dette er gjort vil en representant gjøre et uforpliktende hjemmebesøk for å diskutere hva det innebærer å være familiehjem, og når dette er gjennomført og man fortsatt er enige om at dette er noe man ønsker, inngås det avtale om dette, og familien blir klarert for videre opplæring.

Denne opplæringen består av et kurs med forelesninger, gruppearbeid, man får møte og snakke med andre familiehjem og fosterbarn, og det blir vist aktuelle filmklipp og man får høre historier fra andre som er i samme situasjon.

Når alt dette er gjennomført går familiehjemmet inn i det som kalles en klarstillingsprosess, som innebærer flere hjemmebesøk slik at den utvalgte konsulenten lærer familien bedre å kjenne, slik at det blir lettere å finne det rette fosterbarnet for det aktuelle familiehjemmet.

Bli familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene – i Aberia er våre familiehjem vår viktigste ressurs. Vi tilbyr beredskap 24 timer i døgnet gjennom hele året. I tillegg får alle våre hjem en egen fagkonsulent. Det gir en trygghet i oppdraget som familiehjem. Les mer om prosessen og kravene til å bli et familiehjem her >

Bedre kommunikasjon i forbindelse med bosetting av EMA i omsorgshjem - Aberia

Bedre kommunikasjon i forbindelse med bosetting av EMA i omsorgshjem

I forbindelse med at Aberia skal være med på å bosette EMA i Omsorgshjem, har vi laget et kommunikasjonshefte som kan hjelpe ungdommene og familiene å kommunisere bedre sammen. Her er det brukt symboler sammen med enkel tekst på norsk og på ungdommenes morsmål. Heftet har 16 ulike temaer som alle vil være relevante å lære noe om.

Dette vil gjøre det enklere å lære om norsk språk og kultur, og forhåpentligvis være til hjelp når kommunikasjonsproblemer oppstår.

Se vårt kommunikasjonshefte her >

Skrevet av: Guri Hauge Andresen

Bilde av publikum på Arendalsuka

Aberia på Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuka er Aberia tilstede og arrangerer følgende arrangementer. PS! Alle disse arrangementene streames på Facebook og Aberias hjemmeside.

1. «Med BPA på sidelinjen»

Her møter Dagfinn og Mona Enerly i samtale med Dag Solheim. For 16 år siden skadet han nakken og ble lam fra halsen og ned under en eliteseriekamp. Han, kona Mona og døtrenes vei etterpå har imponert de fleste. Realisme, hardt arbeid og en mengde optimisme og livsglede ligger bak. Hvilken rolle har Dagfinn sin BPA ordning spilt i deres hverdag?

Tidspunkt: Torsdag, 19.08.2021, kl. 10.30 til 11.30
Sted: Politiker i glassheisen, Jubileumsscene

2. «Fra mottak til familie»

"Fra mottak til familie"

Hurtigbosetting av Enslige Mindreårige Asylsøkere. Et pilotprosjekt mellom Bufdir, UDi og Aberia.

Tidspunkt: Torsdag, 19.08.2021, kl. 13.00 til 14.00
Sted: Kirkens bymisjon cafe

3. «Rødt kort på ubestemt tid»

"Rødt kort på ubestemt tid"

Barn og unge med funksjonsnedsettelser straffes med utenforskap på mange arenaer uten at de har gjort noe galt.

Tidspunkt: Torsdag, 19.08.2021, kl. 15.00 til 16.00
Sted: Kirkens bymisjon cafe

Aberia deltar også på følgende arrangement:

«Ny barnevernsreform: Et barnevern nesten uten private aktører – til barnets beste?»

En ny barnevernsreform trer i kraft 1.1.22, den mest omfattende omleggingen i feltet på mange år.

Reformen innebærer økte ansvarsoppgaver for kommunene, slik det også gjør på andre helse og velferdsområder. Samtidig innebærer reformen innstramninger i bruken av private aktører, men også klargjøring av hva og hvordan kommunene kan la seg bistå av private tjenesteleverandører.

Vil barnevernet være robust nok til å kunne håndtere komplekse, voksende og sammensatte tilbud uten særlig hjelp fra private? Hva slags barnevern får vi da? Hvordan kan vi innenfor det nye lovverket på beste måte benytte den kapasitet og kompetanse som finnes hos private og private ideelle aktører.

Hva slags rolle skal private og private ideelle virksomheter få i barnevernsreformen?

Arrangør: NHO Service og Handel
Tidspunkt: Mandag, 16.08.2021, kl. 16:00 til 17:00
Sted: MØR biffhus

Se alle sendinger på vår Facebook-side og på Aberias hjemmeside.