Innlegg

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Vestby kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Vestby kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Vestby kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Vestby kommune:

Vestby er en kommune i Follo i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Den ligger ved Oslofjorden og grenser til Ås, Frogn, Moss, Indre Østfold og Våler.

Vestby er den sydligste av Follokommunene. I kommunen ligger stedene Vestby, Hølen, Son, Hvitsten, Garder og Såner. Administrasjonssentrum for kommunen er i Vestby sentrum. De fleste innbyggerne i Vestby bor i Vestby (tettsted) og Son. I tilknytning til Vestby sentrum ligger det tre store byggefelt; Pepperstad Skog, Randem og Sole Skog. Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og Son.

Befolkning: 

 • 18 042 (2020)

Areal:

 • Totalt: 133,97 km²
 • Land: 133,65 km²
 • Vann: 0,32 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Kristiansand kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Kristiansand kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Kristiansand kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Kristiansand kommune:

Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand) er en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen er Norges sjette største etter folketall og hadde 111 634 innbyggere pr 1. januar 2020. Tettstedet Kristiansand hadde 64 596 innbyggere per 1. januar 2020. Byen er oppkalt etter Christian IV.

Kristiansand grenser i vest til Lindesnes, i nord til Vennesla og Birkenes, og i øst til Lillesand. De interkommunale aktivitetene i Knutepunkt Sørlandet inkluderer alle disse kommunene, samt Iveland.

Befolkning: 

 • 111 633 (2020)

Areal:

 • Totalt: 644,16 km²
 • Land: 609,55 km²
 • Vann: 34,61 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Tromsø kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Tromsø kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Tromsø kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Tromsø kommune:

Tromsø er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge. I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger setet for Troms og Finnmark fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø. Tromsø hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Tromsø kommune fikk sin nåværende utstrekning 1. januar 2008 da søndre del av Reinøya ble overført til Karlsøy kommune. Den største endringa skjedde 1. januar 1964 da bykommunen ble slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Kvaløy-delen av Hillesøy (Senja-delen til Lenvik) og det meste av Ullsfjord (Svensby-området til Lyngen). Tromsøregionen består av kommunene Tromsø og Karlsøy, og er siden 2003 en av 16 byregioner i Norge. Tromsøregionen har 75762 innbyggere per 1. januar 2021. Siden 2010 inngår kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Tromsø-områdets regionråd.

Befolkning: 

 • 76 974 (2020)

Areal:

 • Totalt: 2521,27 km²
 • Land: 2473,78 km²
 • Vann: 47,49 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Trondheim kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Trondheim kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Trondheim kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Trondheim kommune:

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem, er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 207 595 innbyggere per 1. januar 2021, etter sammenslåingen med Klæbu kommune. Bysenteret (Midtbyen) ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu og Melhus, og mot Indre Fosen i Trondheimsfjorden. Byen er hovedsete for fylkesordføreren, men ikke fylkeskommunen eller fylkesmannsembetet, da disse funksjonene er lokalisert i Steinkjer.

Trondheim er et knutepunkt for jernbanen i Norge; her møtes Dovrebanen sørfra med Meråkerbanen og Nordlandsbanen nordover. Europavei 6 går gjennom kommunen, Europavei 14 til Sverige begynner her og Europaveg 39 til Danmark begynner her. Byens flyplass er Trondheim lufthavn, Værnes i Stjørdal kommune.

Befolkning: 

 • 205 163 (2020)

Areal:

 • Totalt: 528,6 km²
 • Land: 496,47 km²
 • Vann: 32,13 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Bergen kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Bergen kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Bergen kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Bergen kommune:

Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene».

Bergen er en handels- og sjøfartsby, og var Norges hovedstad i Norges storhetstid, i ettertiden omtalt som Norgesveldet. Bergen ble sete for Gulatinget fra år 1300. Fra ca. 1360 hadde Hansaforbundet et av sine hovedkontorer i Bergen, en handelsvirksomhet som ble videreført på Bryggen helt til 1899. Bergen var sete for Bergenhus len og senere Bergen stiftamt. Bergen by ble eget fylke (amt) i 1831 og innlemmet i Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by.

Befolkning: 

 • 283 929 (2020)

Areal:

 • Totalt: 464,71 km²
 • Land: 444,99 km²
 • Vann: 19,72 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Sandefjord kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Sandefjord kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Sandefjord kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Sandefjord kommune:

Sandefjord er en by og kommune i Vestfold og Telemark, og er etter folketall den største kommunen i fylket. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca 160 km.

Kommunen grenser i nord til Tønsberg og Larvik, i vest til Larvik og i øst til Tønsberg, Tønsbergfjorden og Færder. Sandefjord har en liten eksklave, Himberg, som ligger omsluttet av Larvik like ved kommunegrensen. Sandefjord kommune innbefatter byen Sandefjord, og tettstedene Sandefjord (med 44 968 innbyggere), Andebu (2 442 innbyggere), Kodal (1 039 innbyggere), Høyjord (385 innbyggere), Stokke (3 918 innbyggere), Fossnes (538 innbyggere), Melsomvik (2 054 innbyggere), Brunstad (262 innbyggere) og deler av Sem (45 av totalt 2 664 innbyggere) 1. januar 2020.

Befolkning: 

 • 64 345 (2020)

Areal:

 • Totalt: 422,26 km²
 • Land: 414,25 km²
 • Vann: 8,01 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Råde kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Råde kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Råde kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Råde kommune:

Råde er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den ligger mellom byene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg har Råde grense mot Våler i nord, og i vest strekker kommunen seg utover Oslofjorden til Færder og Tønsberg.

I tidligere tider var det vanlig å dele Råde inn i tre deler, Østbygda, Vestbygda og Onsøyfjerdingen. I moderne tid har kommunen fått tre tettsteder, Karlshus, Saltnes, og Missingmyr, der det fleste rådesokningene bor. Men det er også mye spredt bebyggelse over hele kommunen.

Råde kommune er posisjonert som et sentralt trafikknutepunkt i Østfold. Norges hovedinnfartsåre E6 går gjennom kommunen, det samme gjør Østfoldbanen, og Råde har egen jernbanestasjon. Moss lufthavn ligger på grensen mellom Råde og Moss.

Befolkning: 

 • 7508 (2020)

Areal:

 • Totalt: 118,77 km²
 • Land: 105,35 km²
 • Vann: 13,42 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Moss kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Moss kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Moss kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Moss kommune:

Moss er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den grenser i nord til Vestby, i øst til Våler og i sør til Råde. I vest grenser Moss mot Horten (over fjorden).

Moss har et mangfoldig industri- og handelsmiljø, kunstgallerier, variert fjord- og innlandsnatur med Jeløya, Mossemarka og Vansjø. Moss ligger sentralt ved Oslofjordens østside midtveis mellom Oslo og Sverige og har blant annet fergeforbindelse over Oslofjorden til Horten og Vestfold. I Moss ligger også Statens Hus med Fylkesmannen og noen av statens øvrige virksomheter for Viken. Byen er et viktig handels- og servicesenter for sitt oppland, som i første rekke omfatter Råde og Våler i Viken, tidligere i Østfold; samt Son i Viken, tidligere i Akershus.

Befolkning: 

 • 49 273 (2020)

Areal:

 • Totalt: 137,77 km²
 • Land: 127,75 km²
 • Vann: 10,02 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Indre Østfold

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Indre Østfold

Vi leverer BPA-tjenester i Indre Østfold. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Indre Østfold:

Indre Østfold er en kommune i regionen Indre Østfold i Viken fylke. Kommunen ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Kommunen har et samlet innbyggertall på rett under 45 000 innbyggere. Indre Østfold er Norges største jordbrukskommune med 231,35 km² dyrket mark. Indre Østfold kommune består av byene Askim og Mysen, tettstedene Spydeberg, Skjønnhaug og Tomter, samt en rekke grender.

Befolkning: 

 • 44 792 (2020)

Areal:

 • Totalt: 791,93 km²
 • Land: 755,38 km²
 • Vann: 36,55 km²
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Halden kommune

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Halden kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Halden kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Halden kommune:

Halden er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Storkommunen Halden grenser til Rakkestad i nord, Aremark i øst, og Sarpsborg i nordvest, samt kommunene Strömstad, Tanum og Dals-Ed i Sverige i henholdsvis sørvest, sør og sørøst.

Kommunen består av de tidligere herredene Berg og Idd samt bykommunen Halden. Berg og Idd er typiske landbruksområder, mens Halden er en av Norges eldste industribyer. Industrien fikk kraft fra fossefall i elva Tista som utgjør nedre del av Haldenvassdraget. Halden er Norges grenseby mot Sverige og preges, historisk og visuelt, av Fredriksten festning.

Befolkning: 

 • 31 373 (2020)

Areal:

 • Totalt: 642,31 km²
 • Land: 595,35 km²
 • Vann: 46,96 km²