Slik påvirker koronaviruset vårt virke i Aberia

Vi i Aberia tar vare på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. Spredningen av koronaviruset gjør at mange av våre medarbeidere ikke kan gå på jobb. Aberia opprettholder drift på samtlige avdelinger og har iverksatt en rekke tiltak for å møte de utfordringer samfunnet vårt står ovenfor.

Hva gjør Aberia?

Risikovurderinger er gjennomført på system- og avdelingsnivå i Aberia og beredskapsplan er utarbeidet og blir oppdatert jevnlig i takt med hvordan situasjonen utvikler seg. Det blir daglig holdt beredskapsmøter.

En rekke praktiske lokale tiltak er iverksatt i forhold til å redusere smittefare

Det holdes ukentlige informasjonsmøte for alle i Aberia, hvor det gis aktuell informasjon og oppdatering på situasjonen.

Smittevernansvarlige er oppnevnt pr. distrikt. Smittevernansvarlige skal bistå mellomledere med råd, veiledning og faktisk tiltaksgjennomføring på den enkelte avdeling i forbindelse med smittevern.

Konsernoverlege i Aberia, Gudleik Leir, leder CoVid-19 beredskapen i Aberia.

Kan du tilby en hjelpende hånd?

Situasjonen i dagens samfunn kan endre seg raskt, og mange av våre medarbeidere er i karantene som følge av coronaviruset, og det blir flere for hver dag som går.

Har du erfaring fra sosialt arbeid innen barnevern eller heldøgns omsorg, helsefaglig bakgrunn eller utdannelse? Eller sitter du hjemme, permittert fra jobb – men frisk og rask og har lyst til å bidra? Da ønsker vi å høre fra deg.

Aberia tilbyr landsdelsdekkende tjenester på vegne av det offentlige, innen barnevern, heldøgns omsorgsboliger for mennesker med ulike utfordringer.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn.

Meld din interesse til oss på e-post: post@aberia.no – hvor du forteller litt om deg selv.

Med vennlig hilsen oss i Aberia.