Innlegg

hurtigbosetting av Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA)

Aberia drifter spennende nytt prosjekt for hurtigbosetting av Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA)

Aberia er stolt over å ha vunnet anbudet fra Bufdir der vi er bedt om å rekruttere, lære opp og følge opp omsorgsfamilier for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere.

Tidligere måtte alle EMA gjennom et lengre opphold ved et statlig eller privat asylmottak eller omsorgssenter mens de ventet på avklaring på sin asylsøknad. I det spennende prosjektet Aberia skal drifte i 2021 skal inntil 10 EMA under 16 år få mulighet til å flytte over i en omsorgsfamilie rekruttert av Aberia allerede før asylsøknaden deres er avgjort, og kan dermed starte prosessen med å etablere seg i sitt nye oppholdsland fra dag en. Til prosjektet vil UDI ha ansvar for å velge ut barn som med stor sannsynlighet vil få opphold i Norge og som vil få en unik mulighet til en trygg, stabil og omsorgsfull start på livet i Norge.

I samarbeid med et knippe utvalgte kommuner skal Aberia finne nettopp de familiene som har plass og overskudd til å ta et barn til inn i hjemmet sitt og la det få vokse opp som en del av familien og som en del av lokalmiljøet sitt. Prosjektet er basert på en veletablert modell fra Nederland der organisasjonen Nidos sørger for plassering og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgsfamilier.

Omsorgshjemmene skal i prosjektperioden følges opp av Aberia Familiehjem og underlegges samme kvalitetskrav som stilles til fosterhjem selv om de ikke skal godkjennes etter barnevernsloven og det ikke skal fattes barnevernsvedtak om plassering i familiene. Dette følger den nederlandske modellen der frikobling fra barneverntjenesten er et mål i seg selv. Barna som velges ut til prosjektet skal ha en normal eller upåfallende fungering i ukene før de velges ut som kandidater til prosjektet. Barna skal også selv, i tillegg til representanten, ha gitt samtykke til å bli bosatt på denne måten.

Omsorgshjemmene vil motta arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning tilsvarende fosterhjemsordningen, men omsorgspersonene skal kunne være i ordinær jobb ved siden av oppgaven som omsorgshjem. Barnas rettigheter og forpliktelser vil være som ellers både i søknadsfasen og etter beslutning om opphold. Gevinsten i denne ordningen ligger i at de ved beslutning om opphold i Norge ikke behøver å rykkes opp fra det miljøet de har blitt kjent med for å starte opp hele prosessen på nytt. Som alle andre EMA vil de selvfølgelig følges opp av representanter (verge) som sikrer at barnas rettigheter ivaretas.

Nå søker Aberia dere – helt vanlige familier – som vil og kan gi en ung nyankommen EMA en unik mulighet til den best mulige starten på livet i Norge. Aberia søker både etter familier som er født og oppvokst i Norge, og familier som selv har opprinnelse fra et annet land. Vi søker dere som forstår at det å finne veien i et nytt land er både spennende og vanskelig og som ønsker å være veiviser og gi trygghet underveis. Aberia søker etter familier som er i stand til å gi barnet stabilitet, omsorg og ivaretagelse og som legger til rette for at barna får opprettholde kontakt med egen familie, kultur og religion. Aberias omsorgsfamilier må selv være godt etablert i det norske samfunnet og beherske både det norske språket og samfunnsstrukturer.

Som omsorgsfamilie i Aberia får dere:

  • Nødvendig og obligatorisk opplæring i forkant av plasseringen
  • Oppfølgingsbesøk og veiledning minimum hver 14. dag gjennom prosjektfasen
  • Tilgang til akuttvakt på telefon 24/7
  • Oppdragsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS satser

Meld din interesse i skjemaet under, så kontakter vi dere for en uforpliktende samtale der vi i fellesskap finner ut om dere er kandidater for prosjektet.

Kontaktskjema

  • Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Spør Birgit Skarstein om BPA

X