Våre distrikter

Aberia sin virksomhet er delt inn i 6 distrikter og vi leverer tjenester i hele landet. Velg et distrikt for å lese mer.

Vest Øst Sør Innlandet og Stor-Oslo
Midt-Norge Nord-Norge

Distrikt Vest

Aberia sin virksomhet i vest har kontor på Olsvik i Bergen. Distriktet ledes av Birthe Skar.

Kontaktpersoner

Birthe Skar

Distriktsleder

Telefon: 976 14 420
Send e-post

Trine Viste

Fag- og kvalitetsansvarlig

Telefon: 414 79 241
Send e-post

Spørsmål om familiehjem (fosterhjem) eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for familiehjemsavdelingen, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Adresse: Olsvikskjenet 81, 5184 Olsvik

Tjenestetilbud
 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Akuttplassering
 • Barnevern
 • Ettervern
 • Miljøterapi i hjemmet
Spisskompetanse
 • Utviklingshemming
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Atferdsproblematikk
 • Psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser
 • Traumebevisst omsorg
 • Selvskading

Distrikt Øst

Aberia sin virksomhet i øst har kontor i Moss. Distriktet ledes av Ann-Kristin Skaugen, Assisterende distriktsleder Grethe Klæboe og Fagansvarlig Hege Eriksen.

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Skaugen

Distriktsleder

Telefon: 911 41 047
Send e-post

Anne Grethe Klæboe

Assisterende distriktsleder

Telefon: 971 19 007
Send e-post

Hege Eriksen

Fagansvarlig

Telefon: 906 03 589
Send e-post

Spørsmål om familiehjem (fosterhjem) eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for familiehjemsavdelingen, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Adresse: Ekholtveien 114, 1526 Moss

Tjenestetilbud
 • Barnevern: Institusjonsopphold og ettervern
  Målgruppe: Barn og unge med atferdsutfordringer og omsorgsbehov.
 • Heldøgns omsorg
  Målgruppe: Voksne med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i egen bolig.
 • Barnebolig
  Målgruppe: Barn med omfattende funksjonsnedsettelser.
 • Avlastning
  Målgruppe: Familier med store omsorgsoppgaver.
Spisskompetanse

Målrettet miljøarbeid og god systematikk for å ivareta krav til faglige og etisk forsvarlige tjenester.

 • Kompetanse i barnevern:
  Generell kunnskap og erfaringsbasert kompetanse: Tilknytningsforstyrrelser, traumebasert omsorg, reguleringsvansker, spiseforstyrrelser / selvskadingsproblematikk og autismespekteret.
 • Kompetanse i helse og omsorgstjenester:
  Generell kunnskap og erfaringsbasert kompetanse: Psykisk utviklingshemming, Utfordrende atferd / psykiske lidelser, Autismespekterdiagnoser, Epilepsi, Multifunksjonsnedsettelser og somatiske utfordringer.

Distrikt Sør

Aberias virksomhet i sør har kontor på Sør-Arena i Kristiansand og på Torp i Sandefjord. Distriktet strekker seg fra Drammen til Flekkefjord, det vil si fra «gamle» Buskerud, via Vestfold/Telemark til og med Agder.

Distriktet ledes av Eirik Egeland, Assisterende distriktsleder Gisle Lauritsen og Fagansvarlig Maya Torgersen.

Kontaktpersoner

Eirik Egeland

Distriktsleder

Telefon: 984 88 984
Send e-post

Gisle Lauritsen

Assisterende Distriktsleder Sør

Telefon: 478 74 401
Send e-post

Maya Torgersen

Fag- og kvalitetsansvarlig

Telefon: 408 33 249
Send e-post

Spørsmål om familiehjem (fosterhjem) eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for familiehjemsavdelingen, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Adresse: Sør Arena, Stadionveien 21, 4632 Kristiansand

Tjenestetilbud
 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Akuttplassering
Spisskompetanse
 • Barnevernsinstitusjoner for barn
 • Barn med en flerkulturell bakgrunn
 • Rus og psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser
 • Utviklingshemming
 • Ervervet hjerneskade
 • Adferdsproblematikk og autismespekterforstyrrelser og en kombinasjon av disse

Distrikt Innlandet og Stor-Oslo

Aberia sin virksomhet i distrikt Innlandet og Stor-Oslo har kontor på Fyrstikktorget. Distriktet ledes av Daniel Sellevoll, Assisterende distriktsleder Arild Myrland og Fagansvarlig Nina Nystuen.

Kontaktpersoner

Daniel Sellevoll

Distriktsleder

Telefon: 959 43 597
Send e-post

Arild Myrland

Assisterende distriktsleder

Telefon: 400 57 165
Send e-post

Nina Nystuen

Fagansvarlig

Telefon: 908 02 226
Send e-post

Spørsmål om familiehjem (fosterhjem) eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for familiehjemsavdelingen, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 1.etg Fyrstikktorget, Oslo

Tjenestetilbud
 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Barnebolig
 • Akuttplassering
Spisskompetanse
 • Utviklingshemming
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Atferdsproblematikk
 • Prader-Willi Syndrom
 • Psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser

Distrikt Midt-Norge

Aberia sin virksomhet i Midt-Norge ledes av Svein Arne Rosland.

Kontaktpersoner

Svein Arne Rosland

Distriktsleder

Telefon: 906 60 120
Send e-post

Spørsmål om familiehjem (fosterhjem) eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for familiehjemsavdelingen, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Adresse: Torpveien 130, 3241 Sandefjord

Tjenestetilbud
 • Omsorgsboliger
 • Avlastning
 • Barneverninstitusjon
 • Familiehjem
 • Beredskapshjem
 • Hjemmebaserte tjenester (ettervern, veiledningstjenester og miljøarbeidertjenester)
 • BPA

Distrikt Nord-Norge

I Nord-Norge er det Aurora Omsorg som tilbyr barnevern- og omsorgstjenester.

Gå til auroraomsorg.no