Distrikt Vest

Aberia sin virksomhet i vest har kontor på Olsvik i Bergen. Distriktet ledes av Birthe Skar.

Besøksadresse: Olsvikskjenet 81, 5184 Olsvik

Kontaktpersoner

Birthe Skar

Distriktsleder

Trine Viste

fag- og kvalitetsansvarlig

Tlf: 414 79 241
Send e-post

Ved spørsmål om familiehjem (fosterhjem) og beredskapshjem kontakt leder for familiehjemsavdelingen Henning Bakken på tlf. 926 66 677 eller e-post henning.bakken@aberia.no.

Tjenestetilbud
 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Akuttplassering
 • Barnevern
 • Ettervern
 • Miljøterapi i hjemmet
Spisskompetanse
 • Utviklingshemming
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Atferdsproblematikk
 • Psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser
 • Traumebevisst omsorg
 • Selvskading

Distrikt Øst

Aberia sin virksomhet i øst har kontor i Moss. Distriktet ledes av Ann-Kristin Skaugen, Assisterende distriktsleder Grethe Klæboe og Fagansvarlig Hege Eriksen.

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Skaugen

Distriktsleder

Anne Grethe Klæboe

Assisterende distriktsleder

Hege Eriksen

Fagansvarlig

Ved spørsmål om familiehjem (fosterhjem) og beredskapshjem kontakt leder for familiehjemsavdelingen Henning Bakken på tlf. 926 66 677 eller e-post henning.bakken@aberia.no.

Tjenestetilbud
 • Barnevern:
  Institusjonsopphold og ettervern
  Målgruppe: Barn og unge med atferdsutfordringer og omsorgsbehov (link til felles område, og må følge distriktet
 • Heldøgns omsorg:
  Målgruppe: Voksne med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i egen bolig
 • Barnebolig
  Målgruppe: Barn med omfattende funksjonsnedsettelser
 • Avlastning:
  Målgruppe: Familier med store omsorgsoppgaver
Spisskompetanse
 • Målrettet miljøarbeid og god systematikk for å ivareta krav til faglige og etisk forsvarlige tjenester.
 • Kompetanse i barnevern:
  Generell kunnskap og erfaringsbasert kompetanse: Tilknytningsforstyrrelser, traumebasert omsorg, reguleringsvansker, spiseforstyrrelser / selvskadingsproblematikk og autismespekteret
 • Kompetanse i helse og omsorgstjenester:
  Generell kunnskap og erfaringsbasert kompetanse: Psykisk utviklingshemming, Utfordrende atferd / psykiske lidelser, Autismespekterdiagnoser, Epilepsi, Multifunksjonsnedsettelser og somatiske utfordringer

Distrikt Sør

Aberias virksomhet i sør har kontor på Sør-Arena i Kristiansand og på Torp i Sandefjord. Distriktet strekker seg fra Drammen til Flekkefjord, dvs fra «gamle» Buskerud, via Vestfold/Telemark til og med Agder.

Distriktet ledes av Eirik Egeland, Assisterende distriktsleder Gisle Lauritsen og Fagansvarlig Maya Torgersen.

Kontaktpersoner

Eirik Egeland

Distriktsleder

Gisle Lauritsen

Assisterende Distriktsleder Sør

Maya Torgersen

Fag- og kvalitetsansvarlig

Ved spørsmål om familiehjem (fosterhjem) og beredskapshjem kontakt leder for familiehjemsavdelingen Henning Bakken på tlf. 926 66 677 eller e-post henning.bakken@aberia.no.

Tjenestetilbud
 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Akuttplassering
Spisskompetanse
 • Barnevernsinstitusjoner for barn
 • Barn med en flerkulturell bakgrunn
 • Rus og psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser
 • Utviklingshemming
 • Ervervet hjerneskade
 • Adferdsproblematikk

  og autismespekterforstyrrelser og en kombinasjon av disse.

Distrikt Innlandet og Stor-Oslo

Aberia sin virksomhet i distrikt Innlandet og stor Oslo har kontor på Fyrstikktorget. Distriktet ledes av Daniel Sellevoll, Assisterende distriktsleder Arild Myrland og Fagansvarlig Nina Nystuen.

Kontaktpersoner

Daniel Sellevoll

Distriktsleder

Arild Myrland

Assisterende distriktsleder

Nina Nystuen

Fagansvarlig

Ved spørsmål om familiehjem (fosterhjem) og beredskapshjem kontakt leder for familiehjemsavdelingen Henning Bakken på tlf. 926 66 677 eller e-post henning.bakken@aberia.no.

Tjenestetilbud
 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Barnebolig
 • Akuttplassering
Spisskompetanse
 • Utviklingshemming
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Atferdsproblematikk
 • Prader-Willi Syndrom
 • Psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser

Distrikt Midt Norge

Aberia sin virksomhet i Midt Norge ledes av Svein Arne Rosland

Kontaktpersoner

Svein Arne Rosland

Distriktsleder
Tlf: 90 660 120Send e-post
 

Ved spørsmål om familiehjem (fosterhjem) og beredskapshjem kontakt leder for familiehjemsavdelingen Henning Bakken på tlf. 926 66 677 eller e-post henning.bakken@aberia.no.

Tjenestetilbud
 • Omsorgsboliger
 • Avlastning
 • Barneverninstitusjon
 • Familiehjem
 • Beredskapshjem
 • Hjemmebaserte tjenester (ettervern, veiledningstjenester og miljøarbeidertjenester)
 • BPA

Distrikt Nord Norge

I Nord Norge er det Aurora Omsorg som tilbyr barnevern- og omsorgstjenester.

Se auroraomsorg.no