Våre regioner

Aberia sin virksomhet er delt inn i 3 regioner og to nasjonale tjenesteområder Spesialiserte fosterhjem og BPA.

Region Øst Region Sør Region Vest
Spesialiserte fosterhjem BPA

I tillegg tilbyr vi barnevern- og omsorgstjenester i Nord-Norge gjennom Aurora Omsorg.