Region Øst

Aberia sin virksomhet i øst har kontor i Moss og omfatter Oslo, Akershus og Østfold.

Velg område:

Aberia Ung Region Øst Aberia Omsorg Region Øst

Aberia Ung Region Øst

Tjenestetilbud

 • Omsorgsinstitusjoner
 • Atferd/behandlingsinstitusjoner
 • Akuttplassering

Spisskompetanse

 • Barnevernsinstitusjoner for barn
 • Barn med en flerkulturell bakgrunn
 • Rus og psykiske lidelser

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Skaugen

Ann-Kristin Skaugen

Regionleder Ung Øst

Telefon:
911 41 047
Send e-post

Bli kjent med Ann-Kristin

Spørsmål om spesialiserte fosterhjem eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem i Aberia, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Ekholtveien 114, 1526 Moss

Aberia Omsorg Region Øst

Tjenestetilbud

 • Heldøgns omsorg
 • Avlastning
 • Barnebolig
 • Akuttplassering

Spisskompetanse

 • Utviklingshemming
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Atferdsproblematikk
 • Prader-Willi Syndrom
 • Psykiske lidelser
 • Dobbeltdiagnoser

Kontaktpersoner

Daniel Sellevoll

Daniel Sellevoll

Regionleder Omsorg Øst

Telefon:
959 43 597
Send e-post

Bli kjent med Daniel

Spørsmål om spesialiserte fosterhjem eller beredskapshjem?

Kontakt Henning Bakken, leder for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem i Aberia, på 926 66 677 eller henning.bakken@aberia.no.

Besøksadresse

Ekholtveien 114, 1526 Moss