fbpx
Veiledningsgrupper for våre familie og beredskapshjem - Aberia

Veiledningsgrupper for våre familie og beredskapshjem

Aberia er veldig stolt over våre familiehjem og beredskapshjem. Våre hjem jobber dag og natt for at barn og unge skal få en trygg vei gjennom barn- og ungdomstida si og helt inn i et selvstendig voksenliv.

De har åpnet hjemmet sitt for noen som trenger omsorg, veiledning og trygge rammer. Vi vet at de har mange tøffe dager, men at de også gleder seg over barnas mestring og utvikling.

Våre familier er med på å gjøre en stor forskjell i noens liv. De har rett og slett verdens viktigste jobb!

Selv om familiene har en konsulent som følger tett på med veiledning, er det å være fosterfar og fostermor ofte en ensom jobb. De er stort sett alene i møte med fosterbarnas små og store opp og nedturer. Derfor ønsker vi i Aberia at de skal få treffe andre i samme situasjon.

Vi ønsker at de kan ha noen rundt seg som står i samme utfordringer som de kan dele tanker, frustrasjoner og gleder med, og ikke minst spørre om råd og tips.

I Aberia har vi ulike treff for våre familier. Vi har små og store grupper både på teams, fysiske grupper på de ulike lokasjonene og større treff på tvers av landet. På våre grupper veksler vi med å gi faglig påfyll og gi rom for refleksjoner og diskusjoner. Det viktigste er kanskje likevel å få møte andre, dele opplevelser, få fortelle og lytte til andre i samme situasjon.

Se bilder fra noen av våre gruppeveiledninger fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord: