Eleonora Ingvaldsen

Eleonora Ingvaldsen

Fosterhjemskonsulent, Moss

Tlf: 947 80 890

Kort om Eleonora:

Eleonora er utdannet barnevernspedagog ved Norges kommunale sosialhøyskole i Oslo 1983.

Praktisk personalledelse i 2013. Hun har arbeidet saksbehandler for mennesker med funksjonshemminger og som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste. Eleonora har arbeidet som leder for flere av våre institusjoner med barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, komplekse traumer og tilknytningsskader.

Hun har vært ansvarlig for individuell og gruppeveiledning inn i avdelingene, samt hatt refleksjonsgrupper for ansatte i bedriften.