Omsorg og avlastning

Vi har drevet omsorgs- og avlastningstjenester siden 1981 og tilbyr våre tjenester til personer i alle aldersgrupper. Våre typiske tjenestemottakere har ofte enten en psykisk utviklingshemning, autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser eller ulike typer utviklingsforstyrrelser. Mange har i tillegg ulike fysiske funksjonshemninger.

Aberia omsorg

Omsorgstjenester

Aberia er en norskeid leverandør av heldøgns omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi jobber på oppdrag fra det offentlige og samarbeider tett med kommuner i hele landet. Vi tilbyr tjenester til personer med ulike utfordringer og behov, og har særlig spesialisert oss på tjenester til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser og rusproblematikk.

Vårt fokus er å utforme et tilpasset tjenestetilbudet til den enkelte, i samråd med oppdragsgiver. Dette innebærer tilrettelagt bolig og faglig tilnærming i tråd med brukers behov.

Våre ansatte har tverrfaglig sammensatt kompetanse, og vi har lang erfaring fra arbeid med våre målgrupper. Vi setter kompetanseutvikling i sentrum, og tilbyr et godt fagmiljø gjennom gode opplæringsarenaer, kurs og veiledning tilpasset behov i tjenesteleveransen.

Bo- og avlastningstjenester

Aberia leverer landsdekkende bo- og avlastningstjenester. Vi har blant annet rammeavtale med Oslo og Bergen kommune.

Avlastningstjenester fungerer som en forlengelse av hjemmet, og er tilpasset den enkeltes individuelle behov og interesser i samarbeid med pårørende. Vi benytter oss av ulike metoder, som alle har en god faglig forankring.

Vi tilbyr gruppe-, ferie- og boligavlastning. Ved akuttbehov ta kontakt.

Aberia omsorg

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd. Bruker skal anerkjennes som den personen hen er og skal alltid møtes med forståelse, empati og respekt. Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet.

I vårt arbeid benytter vi hovedsakelig målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og psykodynamisk tilnærming. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende ressurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

Aberia omsorg

Våre særlige fokusområder

  • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
  • Brukerorientering og brukermedvirkning
  • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
  • Sosiale ferdigheter

Vår spisskompetanse

  • Utviklingshemming
  • Autismespekterforstyrrelser
  • Atferdsproblematikk
  • Prader-Willi Syndrom
  • Psykiske lidelser
  • Dobbeltdiagnoser

Kontakt oss om omsorg og avlastning

Finn din kontaktperson under, eller benytt kontaktskjemaet vårt.

Kontaktpersoner

Lene Lind

Norge

Lene Lind
Direktør Aberia Omsorg

Telefon: 991 01 814
Send e-post

Daniel Sellevoll

Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder

Daniel Sellevoll
Regionleder Aberia Omsorg Øst og Sør

Telefon: 959 43 597
Send e-post

Portrettbilde av Vidar Sangolt

Vestland, Rogaland

Vidar Sangolt
Regionleder Aberia Omsorg Vest

Telefon: 991 61 546
Send e-post

Aurora omsorg

Region Nord

Aurora omsorg

Besøk hjemmeside

Kontaktskjema

Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.