Denne nettsiden anvender cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Detaljer

Verdighet for
den enkelte

VERDIGHET FOR DEN ENKELTE

Alle mennesker skal ha samme muligheter og rettigheter. Dette handler blant annet om å ha vanlige erfaringer og opplevelser i arbeid og fritid. Vi har drevet omsorgs- og avlastningstjenester siden 1981.

Vi tilbyr omsorgstjenester til brukere i alle aldersgrupper. Våre typiske brukere har en psykisk utviklingshemning som autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser og andre typer utviklingsforstyrrelser. Mange av dem har i tillegg ulike fysiske funksjonshemninger.

OMSORGS- OG BEHANDLINGSTILBUD

Vår kjernekompetanse er drift av døgnbemannede omsorgsboliger og vi er et av de eldste foretakene i Norge som tilbyr plasseringer i bofellesskap etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle våre boliger ligger i vanlige boligstrøk, de fleste sentralt beliggende mens andre kan ligge litt avsidesliggende i samsvar med oppdragsgivers krav og ønsker. Vi har boliger i store deler av landet.

Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt bruker og tar særskilte hensyn til bofellesskapenes sammensetting og personalgruppenes kompetanseprofil. Vi tilbyr dag- og døgnavlastning hvor brukerne er en del av et fellesskap som består av jevnaldrende med lignende utfordringer. Våre brukere har alltid én dedikert miljøarbeider å forholde seg til.

VÅRE SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

  • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
  • Brukerorientering og brukermedvirkning
  • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
  • Sosiale ferdigheter

FAGLIG TILNÆRMING

Vår faglige tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd.Bruker skal anerkjennes som den personen hen er og skal alltid møtes med forståelse, empati og respekt. Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet.

I vårt arbeid benytter vi hovedsakelig målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og psykodynamisk tilnærming. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende ressurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

DU FINNER OSS I STORE DELER AV LANDET

  • Oslo/Øst/Akershus
  • Innlandet
  • Vestfold
  • Nord-Norge
  • Vestlandet

TA KONTAKT MED OSS

Ring oss på +47 911 69 494 eller bruk kontaktskjema nedenfor.

*Må fylles utpost@aberia.no Kontaktskjema - Omsorg og Avlastning

OPPDRAGSGIVER?

Ønsker du å inngå avtale med Aberia? Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Kontakt oss

Vær oppmerksom på at e-post og skjema på internett har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.