Alle mennesker skal ha samme muligheter og rettigheter. Dette handler blant annet om å ha vanlige erfaringer og opplevelser i arbeid og fritid. Vi har drevet omsorgs- og avlastningstjenester siden 1981.

Vi tilbyr omsorgstjenester til brukere i alle aldersgrupper. Våre typiske brukere har en psykisk utviklingshemning som autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser og andre typer utviklingsforstyrrelser. Mange av dem har i tillegg ulike fysiske funksjonshemninger.

Spør Birgit Skarstein om BPA

X