Har du spørsmål om våre omsorgs- og avlastningstjenester?

Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Omsorg og avlastning

Alle mennesker skal ha samme muligheter og rettigheter. Dette handler blant annet om å ha vanlige erfaringer og opplevelser i arbeid og fritid. Vi har drevet omsorgs- og avlastningstjenester siden 1981.

Vi tilbyr omsorgstjenester til brukere i alle aldersgrupper. Våre typiske brukere har ulike diagnoser som autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser og annet. Mange av dem har i tillegg ulike fysiske funksjonshemninger.