Guri Andresen

Guri Hauge Andersen

Fosterhjemskonsulent, Trondheim

Tlf: 913 62 688

E-post: guri.andresen@aberia.no

Kort om Guri:

Guri Hauge Andresen er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høgskole i Trondheim i 1994. Hun har videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse og spesialpedagogikk. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og familier både fra barnehage, skole og avlastning. Hun har spisskompetanse i forhold til barn med særskilte behov.

De siste 10 årene har hun vært ansatt som spesialpedagogisk koordinator og veileder i Trondheim kommune. Hun har lang erfaring i arbeid og veiledning rundt barn med ulike kommunikasjonsvansker. Guri har etterutdanning i foreldreveiledning og kollegaveiledning, og er sertifisert ICDP og Marte Meo veileder. Hun har også flere kurs innenfor veiledning av barn med atferdsvansker og barn innenfor autismespekteret.

De siste årene har hun holdt flere kurs og foredrag innenfor kommunikasjonsvansker og barn med særskilte behov. Hun er fast gjesteforeleser for barnehagelærerutdanningen i Trondheim og har bidratt i to fagbøker som benyttes i undervisningen av spesialpedagoger og helsesykepleiere.