Henning Bakken

Leder Hjem og Familie

Telefon: 926 66 677
E-post: henning.bakken@aberia.no

Henning Bakken

Kort om Henning:

Henning Bakken er leder for Hjem og Familie i Aberia Norge. Henning er utdannet sosionom fra Høgskolen i Agder i 2001 og har ulike videreutdanninger deriblant Barnevern og etnisitet, Familieråd samt videreutdanning i helseledelse. Han har tatt videreutdanningsprogrammene COS-Parenting og COS-Intervention og er sertifisert PMTO-terapeut fra 2008.

Henning tar for tiden en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Henning har lang erfaring fra barnevernsarbeid generelt og fosterhjemsomsorgen spesielt. Han har jobbet i kommunal barneverntjeneste, fosterhjemstjenesten i Bufetat og nå senest som fagkonsulent og nestleder i familiehjemsavdelingen i Stendi. Henning har jobbet med omfattende kursvirksomhet for fosterforeldre og fagpersoner omkring temaene tilknytningsforståelse, trygghetssirkelen (COS) og traumebevisst omsorg (TBO)