Monoca Labori ansatt

Monica Aunevik Labori

Fosterhjemskonsulent, Moss

Tlf: 456 01 246

E-post: monica.labori@aberia.no

Kort om Monica:

Monica er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Østfold 2003.

Hun har siden da jobbet i statlig og privat barnevern. Hun jobbet som miljøterapeut i Bufetat, på Alfheim ungdomshjem fra 2003 til 2009. Fra 2009 jobbet hun som avdelingsleder på en av Alfheims avdelinger. Fra 2017 til 2019 har hun jobbet i privat barnevern, som avdelingsleder for familiehjem og hjemmebaserte tiltak i Næromsorg. Der hadde hun ansvaret for å bygge opp en ny avdeling med hjemmebaserte tiltak i Oslo kommune.

Siden 2012 har hun jobbet med å implementere traumebasert omsorg. Dette i samarbeid med RVTS Øst og RVTS Sør. Der har hun ulike kurs innen dette temaet.

Monica har videreutdanning i tverrfaglig klinisk miljøterapi og i motiverende intervju. Videre et kurslederkurs i motiverende intervju. Hun går nå en videreutdanning i utøvende lederskap i praksis.

Hun er sertifisert innen COS-P og Foreldre på alle strenger, to ulike foreldreveiledningsprogram. Foreldre på alle strenger bygger på neuroaffektiv utviklingspsykologi, og har da samme grunnsteinen som traumebevisst omsorg.

Hun er godkjent veileder av FO og har også godkjenning fra FO som klinisk vernepleier.

Euro ADAD sertifisert til å gjøre kartlegginger innen dette.

Monica er fostermor til ett barn på tre år, og har også adoptert ett annet barn på ni år som først var fosterbarn i familien.

Hun har hatt fokus på tilknytning og TBO i veiledning av fosterfamilier og deres barn og unge. Og også til foreldre som får hjelpetiltak fra barnevernstjenesten, og familieveiledere/miljøterapeuter som jobber inn i ulike tiltak. Hun har hatt familiehjemssamlinger med ulike temaer som TBO, tilknytningsvansker, samarbeid med biologisk familie og annet.