Hjem og Familie

Avdeling Hjem og Familie gir tilbud til barn og unge med komplekse behov, og gir dem omsorg og utviklingsmuligheter.

Ungdom

Spesialiserte fosterhjem i Aberia

Spesialiserte fosterhjem tar imot barn og unge primært i 12 – 18 års alderen med sammensatte behov og varierte utfordringer. I noen tilfeller er det også behov for spesialiserte fosterhjem til barn under 12 år.

Spesialiserte fosterhjem skal gi barn og unge med særlige behov, god omsorg og endrings- og utviklingsmuligheter. I mange tilfeller vil spesialiserte fosterhjem være et alternativ til opphold på institusjon for barn og unge som av ulike årsaker heller bør bo i en familie.

Kravene for å bli spesialisert fosterhjem er annerledes enn for å bli ordinært fosterhjem. Spesialiserte fosterhjem skal ha særlige forutsetninger for å gi omsorg til barn og unge med behov for tett oppfølging. Det er ønskelig at en av de voksne har relevant utdanningsbakgrunn, yrkesmessig erfaring eller tidligere erfaring som fosterhjem. En voksen i hjemmet må også kunne fristilles fra andre jobbforpliktelser for å bli engasjert som lønnet omsorgsperson på heltid.
Spesialiserte fosterhjem mottar i tillegg til grunnopplæring, spesialtilpasset opplæring for oppgaven før og underveis i en plassering. Spesialiserte fosterhjem følges opp tett og mottar jevnlig veiledning fra Aberias fagkonsulenter.

Aberia er en landsdekkende tilbyder av spesialiserte fosterhjem med lokasjoner i Moss, Sandefjord, Hamar, Kristiansand, Trondheim og Kirkenes.

Spesialiserte fosterhjem som mestrer oppgaven er det som sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse i Aberia.

Dette får fosterforeldre i Aberias spesialiserte fosterhjem

Vi tilbyr våre fosterhjem følgende:

  • 24 timers beredskap, 365 dager i året
  • Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning og faglig bistand
  • Gruppeveiledning
  • Aberia arrangerer fagsamlinger for sine familier
  • Frikjøp i 100% for en voksen
  • Gratis medlemskap i Norsk fosterhjemsforening
  • Utgiftsdekning
  • Pensjonsordning
  • Reiseforsikring
  • Får dekket yrkesskadeforsikring

Informasjonsfilm om fosterhjem

Video: Vi har laget en informasjonsfilm for fosterhjem, hvor vi blant annet svarer på spørsmål vi ofte får. Få en liten smakebit i videoen under. For å se hele filmen ta kontakt med oss.

Generelle krav til fosterforeldre

Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Fosterforeldre må ha god vandel og må legge frem uttømmende og utvidet politiattest, jf. barnevernsloven § 12-11 fjerde ledd.

Fosterforeldre skal gjennomføre opplæring før barnet flytter inn. Aberia sørger for at alle våre fosterhjem får opplæring og jevnlig kursing i tråd med nasjonale faglige anbefalinger.

Hvordan bli spesialisert fosterhjem i Aberia?

Alle som ønsker å bli fosterhjem i Aberia går gjennom en systematisk og grundig klarstillingsprosess sammen med våre fagkonsulenter. Dette gjelder også for de som har erfaring som fosterhjem fra tidligere.

Klarstillingsprosessen inneholder blant annet samtaler, intervjuer, hjemmebesøk, referansesjekk og innhenting av attester fra politi og lege. På denne måten ivaretas både offentlige lovkrav og Aberias egen kvalitetssikring av fosterhjem.

Samtidig er klarstillingen en gjensidig vurderingsprosess der vi ønsker å få et helhetsbilde av dere som familie og beskrive oppdraget på best mulig måte for dere.

Dersom vi på slutten av klarstillingsprosessen er enige om at dere fortsatt kan og vil bli fosterhjem, inviteres dere til å delta på Aberias grunnkurs for fosterforeldre. Det er et krav til alle som ønsker å bli fosterhjem å gjennomgå grunnkurset.

Opplæring

Aberia tilbyr et eget grunnkurs som alle Aberia-familier må gjennomføre.

Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med spesialiserte fosterhjem og fosterbarn.

Digitale informasjonsmøter om spesialiserte fosterhjem

Vi holder regelmessig digitale møter for de som er nysgjerrige på hvordan det er å være spesialisert fosterhjem i Aberia og som ønsker mer informasjon.

Møtene avholdes på Teams og du kan registrere deg via vår hjemmeside.

Se oversikt over kommende informasjonsmøter her.

Kontakt oss

Inntak

Henning Bakken

Leder Hjem og Familie

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Henning Bakken

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig

Telefon: 920 54 181
Send e-post

Caroline Bjanger

Rekruttering

Liv Reidun Haldorsen

Rekrutteringsansvarlig

Telefon:
995 48 631
Send e-post

Liv Reidun Halvorsen

Ønsker du mer informasjon om fosterhjem?

Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia. Vi har 2 nyhetsbrev; et generelt og et for spesialiserte fosterhjem.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Du kan også kontakte din avdeling direkte her.

Kontaktpersoner Hjem og Familie

Henning Bakken

Henning Bakken

Leder Hjem og Familie

Telefon: 926 66 677
Send e-post

Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig

Telefon: 920 54 181
Send e-post

Hege Forsberg Ellingsen

Hege Forsberg Ellingsen

Kontoransvarlig

Telefon: 482 28 800
Send e-post

Arnt Ove Engelien

Arnt Ove Engelien

Psykologspesialist

Monika Bjørnstad

Monika Bjørnstad

Fagkonsulent, Hamar

Tlf: 415 29 858
Send e-post

Liv Reidun Halvorsen

Liv Reidun Haldorsen

Fagkonsulent, Kirkenes

Tlf: 995 48 631
Send e-post

Alfred Røyksund

Alfred Røyksund

Fagkonsulent, Kristiansand

Tlf: 950 89 269
Send e-post

Hanne Othilie Morland

Hanne Othilie Morland

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 402 02 171
Send e-post

Eleonora Ingvaldsen

Eleonora Ingvaldsen

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 947 80 890
Send e-post

Monoca Labori ansatt

Monica Aunevik Labori

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 456 01 246
Send e-post

Maria Rauan

Maria Rauan

Fagkonsulent, Sandefjord

Tlf: 992 43 413
Send e-post

Guri Andresen

Guri Hauge Andresen

Fagkonsulent, Trondheim

Tlf: 913 62 688
Send e-post

Lokasjoner