fbpx
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Elverum kommune - Aberia

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Elverum kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Elverum kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Elverum kommune:

Elverum er en kommune i Østerdalen i Innlandet. Elverum grenser mot kommunene Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest. Elverum kommune dekker 1229 km² og store deler av dette er dekket av skog.

Elverum ligger i Sør-Østerdal i Østerdalen som deles av elven Glåma. Kommunen består av mye skog, men det er også større flater og kulturlandskap med jordbruksområder i Heradsbygd og Jømna sør for tettstedet Elverum. Dyrket areal er i stor grad lagt på elveavsetninger langs Glåma. Lenger øst er det mange flotte berg og store skogsområder med et rikt dyreliv som brukes som turområder og til jakt og fiske.

Befolkning:

  • 21 435 (2022)

Areal:

  • Totalt: 1229,28 km²
  • Land: 1209,14 km²
  • Vann: 20,14 km²