Aberia på Arendalsuka 2022

Vi var tilstede på Arendalsuka i 2022 med syv direktesendinger fra egne arrangementer. Se opptakene i programmet.

Se program
Bla i arkivet: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

BPA på liv og død

Løvemammaene i samarbeid med Aberia.

Barn og unge med kroniske og alvorlige sykdommer har nok en gang blitt etterlatt i grøftekanten.

Vi kan ikke ha et lovverk som diskriminerer barn og unge med behov for helsehjelp i BPA. Likevel er det ingen i BPA-utvalget som valgte å slåss for disse barna og deres familier.

En BPA-ordning som ikke inkluderer helsehjelp, kan ikke kalles for et likestillingsverktøy. Dette blir i praksis å frata familiene selve livet.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Du er sjefen!

Birgit Skarstein i samarbeid med Aberia.

Birgit Skarstein tar oss med inn i sin historie og hvordan hun i dag bruker sin BPA-ordning. Et arrangement for deg som er BPA-bruker, BPA-assistent eller bare er nysgjerrig.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Pizzabevegelsen

René Munthe Eik i dialog med Birgit Skarstein.

Pizzabaker René Munthe Eik forteller Birgit Skarstein hvordan hun og alle andre kan lage verdens beste pizza.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Søkelys på samspill i fosterfamilier

Hvordan kan «utfordrende adferd» forstås i et kommunikasjonsperspektiv?

Et fremlegg med bakgrunn i intervju med to erfarne fosterforeldre sett i lys av Tom Andersen sine teorier om veiskiller.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Ungdom Uten Retning – Mot nye mål

Dette arrangementet handler om ungt utenforskap og hvordan møte ungdom som faller utenfor skolesystemet på grunn av angst, depresjon og stor motstand.

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

ASK gir barn og voksne med kommunikasjonsvansker det livet de fortjener!

Å uttrykke ønsker, følelser og behov er noe de fleste av oss tar for gitt. For noen vil dette være svært krevende eller umulig.

Hva skjer med deg når noen kontrollerer meningene dine? Hvem er du dersom du ikke kan utrykke deg eller styre ditt eget liv?

Hva kan hjelpere og medmennesker gjøre for at alle skal bli hørt og forstått? Hvordan kan alternativ og supplerende kommunikasjon endre noens liv?

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.

Barnepalliasjon i Norge, keiserens nye klær?

Løvemammaene i samarbeid med Aberia.

Det er en av de mest alvorlige kriser man kan stå i å vite at barnet sitt kommer til å dø, likevel mangler finansieringen til barnepalliative team som kan følge opp disse familiene.

Foreldre roper om hjelp til sitt døende barn og får ikke svar. Vil politikerne svare oss nå?

Klikk her for å se opptak av arrangementet på YouTube.