Aberia på Arendalsuka 2023

Vi var tilstede på Arendalsuka i 2023 med åtte direktesendinger fra egne arrangementer. Se opptakene i programmet.

Se program
Bla i arkivet: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Bygg broer til håp – Foredrag om krigsrammede barn i Ukraina

Sendt tirsdag 15. august 2023.

Bli med oss på en reise i medmenneskelighet og hjelp til de mest sårbare! Vi inviterer til presentasjon av Misto Dobra – et ukrainsk senter for barn i krig og krise.

Se opptak på YouTube.

BPA utenfor boksen – Et foredrag om mulighetene til å leve et fullverdig liv med BPA

Sendt tirsdag 15.august 2023.

Likestilling, inkludering og livskvalitet er mulig selv om man har barn med alvorlig og livsbegrensende sykdom. Med helsehjelp i BPA får familier muligheten til å leve – ikke bare overleve. Mulighetsrommet er stort, men kommunene tenker likevel snevert og dagens lovverk diskriminerer. En BPA-ordning som ikke inkluderer helsehjelp, kan ikke kalles for et likestillingsverktøy. Dette blir i praksis å frata familiene selve livet.

Se opptak på YouTube.

Rett på sex – Et foredrag om seksualitet og funksjonshemming

Sendt tirsdag 15.august 2023.

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er tydelig på at personer med funksjonsvariasjon har seksuelle rettigheter. I denne debatten løfter vi spørsmålet om hvorvidt retten til et seksualliv handler om likestilling for mennesker med funksjonsvariasjoner, på lik linje med andre likestillingsspørsmål.

Se opptak på YouTube.

Snipp, snapp, snute, du er ute – Et foredrag om BPA i barnehage, skole og videre utdanningsløp

Sendt tirsdag 15.august 2023.

ABC – med BPA skal alle med! Mange barn og unge har store behov for forutsigbarhet og trygghet, enten i et psykososialt eller medisinsk forsvarlig perspektiv. Dette gjelder gjennom hele opplæring- og utdanningsløpet. Stadig flere barn sliter med ufrivillig skolefravær og hele 64% av barn med funksjonsvariasjon fullfører ikke videregående. BPA kan være verktøyet som hjelper flere gjennom skolen. 

Se opptak på YouTube.

Mitt liv med assistanse (BPA)

Et foredrag med Håkan Jartelius.

Sendt tirsdag 15.august 2023.

Håkan Jartelius, assistentproff og bloggere, ble født med navlestrengen rundt halsen og med livet i behold. Med foreldre som ikke gjorde noen forskjell på Håkan og hans søsken, har Håkan levd livet fullt ut med personlig assistanse. 

Se opptak på YouTube.

Å vokse opp med én kultur hjemme og en annen der ute

Sendt onsdag 16.august 2023.

En samtale med en afghansk kvinne om hennes erfaringer fra egen ungdomstid i Norge, som fosterhjem til innvandrerungdom og som mor selv.

Se opptak på YouTube.

Barnevernsarbeider og soldat

Et foredrag med Freddy Bolle.

Sendt onsdag 16. august 2023.

Freddy Bolle (58) har en spesiell historie. Han har deltatt i fem skarpe utenlandsoppdrag for Forsvaret, han har mistet en bror i tjenesten, og har en annen bror som er sterkt preget av sine erfaringer som soldat. Han har også jobbet i 27 år med ungdom som har falt utenfor samfunnet, som har store personlige utfordringer og lever svært krevende liv. I dette unike foredraget deler Freddy sine erfaringer på en nær og personlig måte. Han forteller sin historie om hvordan man kan møte ulike mennesker, som alle er i krise.

Opptaket er ikke lenger tilgjengelig.

Kritisk mangel på helse- og omsorgspersonell – hva gjør vi nå?

Sendt onsdag 16. august 2023.

Helsepersonellkommisjonen slo nylig alarm på vegne av velferdssamfunnet. Vi har for lite helse- og omsorgspersonell, og det blir verre i fremtiden. Hvis vi skal ha en bærekraftig utvikling for samfunn og de sysselsatte, må kommisjonens konklusjoner tas på alvor. Det blir mange flere med pleie- og omsorgsbehov, men det blir ikke nominelt flere sysselsatte. Flere overlever sykdommer, rettigheter øker, og vi lever lenger. 

Opptaket er ikke lenger tilgjengelig.