fbpx
Kurs ill.foto

Kurs i traumebevisst omsorg (TBO) for våre spesialiserte fosterhjem. 

Det å være spesialisert fosterhjem kan til tider være krevende og mange kan føle seg ensom i det de står i. Det er derfor viktig med regelmessig faglig påfyll og muligheten til å reflektere med andre som er i samme situasjon. 

Åtte kurssamlinger

I løpet av det siste året har alle våre spesialiserte fosterhjem deltatt i åtte kurssamlinger der temaet har vært traumebevisst omsorg for fosterhjem (TBO-F).

Mange av de barna som bor i fosterhjem har opplevd stressende og traumatiske hendelser, og ofte levd under veldig vanskelige og forvirrende omsorgsforhold. Målet med disse kurrsamlingene er å gi fosterforeldre verktøy som gir en bedre forståelse og tryggheten til å møte sitt fosterbarn på best mulig måte. 

Fellesskap 

Tilbakemeldingene på kursene har vært gode, der flere har gitt uttrykk for at de setter stor pris både på å få konkrete råd på hvordan håndtere på best mulig måte at barnets adferd kan være utfordrende. Men like viktig har det vært for alle å både dele og høre andre deltageres erfaring og historier. 

Med unntak av én digital gruppe, har hjemmene møttes fysisk i de regionene de hører til. Gruppene har blitt ledet av våre erfarne konsulenter.

Kurssamlingene i TBO-F

TBO-F består av åtte kurssamlinger og åtte gruppeveiledninger der traumebevisst omsorg er tema. Det bygger på en kursrekke som ble utarbeidet av National child traumatic stress nettwork (NCTSN) i USA. Kurset er spesielt utviklet for fosterforeldre. 

I kurssamlingene i TBO-F går vi gjennom ulike temaer, noen grunnleggende elementer i traumebevisst foreldreskap og fagstoff som erfaringsmessig kan være aktuelle for fosterforeldre. Det vil være undervisning, vi vil få høre historier om fosterbarn og fosterfamilier, og det blir refleksjon alene og sammen med de andre. 

Samlingene har disse temaene:

1. Samling: Introduksjon

2. Samling: Traumer og stress

3. Samling: Traumenes konsekvenser

4. Samling: Å skape trygghet

5. Samling: Å møte følelser og atferd

6. Samling: Relasjoner og heling

7. Samling: Å være barnets advokat

8. Samling: Ta vare på deg selv