fbpx
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Kongsvinger kommune - Aberia

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Kongsvinger kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Kongsvinger kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Kongsvinger kommune:

Kongsvinger er en by og en kommune, sør i Innlandet fylke. Kommunen grenser til Eidskog i sør, Sør-Odal i vest, Grue i nord og Sverige i øst. Det meste av arealet i Kongsvinger er skog, men det er også mye jordbruk og hundrevis av sjøer og vassdrag. Tettstedet Kongsvinger hadde 12 149 innbyggere per 2021.

Kongsvinger by ligger på begge sider av Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige del av byen. Kongsvinger er regionsenter for Glåmdalsregionen, også kalt Kongsvingerregionen, som består av Odalen, Vinger, Eidskog og Solør. Kommuneslagordet er «Kongsvinger – handlekraftig regionsenter i vekst».

Befolkning:

  • 17 949 (2022)

Areal:

  • Totalt: 1036,45 km²
  • Land: 952,8 km²
  • Vann: 83,65 km²