fbpx
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Søndre Land kommune - Aberia

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Søndre Land kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Søndre Land kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Søndre Land kommune:

Søndre Land er en kommune i Innlandet. Den grenser i nord til Nordre Land, i nordøst til Gjøvik, i øst til Vestre Toten, i syd til Gran, i sydvest til Ringerike og i vest til Sør-Aurdal. Kommunen hører til landskapet Land.

Kommunen omfatter områdene på øst- og vestsiden av den nordre del av Randsfjorden, som ligger på 134 moh.. Herfra stiger landet bratt til skogkledte åser på begge sider av sjøen, slik at mesteparten av kommunen ligger mellom 300 og 600 moh. Det høyeste punktet er Vesle Skjellingshovde (860 moh.). Ved breddene av Randsfjorden finnes en del dyrket mark, mens resten av kommunen for det meste består av skog og myr. Av kommunens areal på 728 km² er omtrent 9 % ferskvann, 8 % myr, 76 % skog og 4 % jordbruksareal.

Befolkning:

  • 5535 (2022)

Areal:

  • Totalt: 728,36 km²
  • Land: 659,15 km²
  • Vann: 69,21 km²