fbpx
ASK i Hjemmet

Alle i Aberia skal bli hørt og forstått

Skrevet av Karoline og Guri

Alternativ kommunikasjon – ASK

Aberias visjon er verdighet for den enkelte, vi skal vise respekt og vi skal skape trygghet for alle. Vi lever tjenester til et mangfold av mennesker. Disse er ulike og unike, men felles er at alle trenger ekstra omsorg og støtte.

Mange av våre brukere har funksjonsnedsettelser som gjør at kommunikasjon- og deltakelse med andre kan være vanskelig. Noen sliter med hukommelsen og å holde fokus, andre har psykiske lidelser som gjør at de ikke ønsker eller er redde for å prate. Vi har også flere brukere i våre tiltak som har et annet morsmål enn norsk og derfor trenger hjelp til å forstå og gjøre seg forstått.

Vi ønsker å skape fellesskap som har plass til alle. En av de grunnleggende menneskerettighetene er retten til ytringsfrihet, opplevelsen av at det jeg sier er viktig og at jeg fortjener å bli lyttet til. Skal vi møte alle med respekt og verdighet må vi legge til rette for god kommunikasjon.

Derfor har vi i Aberia fokus på ASK. (Alternativ og supplerende kommunikasjon) Vi bruker alternative og ulike supplerende metoder for å styrke kommunikasjonen der våre brukere mangler talespråk, har dårlig språkforståelse eller uttrykker seg utydelig.

Det fins ulike måter å gjøre kommunikasjon tydeligere på.  Grunnleggende kommunikasjonsstrategier som å lytte, sørge for felles fokus, bruke god tid, stille oppfølgingsspørsmål og bruk av et tydelig kroppsspråk er gode strategier. Men for mange vil ikke det være nok.

Alternativ kommunikasjon: kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, eksempelvis tegnspråk og kommunikasjon via talemaskiner.

Supplerende kommunikasjon: kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Eksempelvis håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander. Handlionger, væremåter og kroppslige uttrykk (mimikk, gester) som fortolkes og tillegges mening av andre.

Kommunikasjonshjelpemidler
Kommunikasjonshjelpemidler

Flere av Aberias brukere har allerede tilgang på ASK, og bruker ASK aktivt i sine dagtilbud. Dessverre opplever mange ASK brukere at kompetansen i boliger eller på institusjoner er mangelfull. For eksempel kunne mange misforståelse vært unngått dersom vi hadde forstått hverandre bedre. Å øke ASK kompetansen er derfor et mål for Aberia.

I Aberia jobber vi med ASK på følgende måte:

  • Vi har programvare som gjør vi kan lage materiell som både enkelt brukere og hele avdelinger/hus kan bruke. Dette kan være tematavler, handlingsrekker, dagstavler m.m
  • Vi har en egen ASK- bank med ferdige materiell som alle kan skrive ut å bruke
  • Vi benytter oss både av intern og ekstern kompetanse for å øke egen kompetanse
  • Vi samarbeider med foresatte, skole og dagtilbud slik at brukerens egen kommunikasjon blir brukt
  • Vi har ASK som tema på ulike møter og faglige sammenhenger

Omsorgsavdelingene i Oslo og Omegn har lenge etterspurt kurs på tegn til tale. I høst var de så heldige å få Cathrine Solheim Amarloui som er skaper av «Tegneri Talera» og figuren «Ebbe Nebb» til å holde kurs for ansatte. Kurset tar for seg grunnleggende tegn og har vært til stor inspirasjon for ansatte til å fortsette kompetanseløftet på sine egne avdelinger.

Ebbe Nebb

Hjem og familie som i all hovedsak jobber med spesialiserte fosterhjem har flere barn som benytter ASK aktivt. Fostermor Tonje og konsulent Guri har nylig holdt et innlegg for barnehager ergoterapeuter og foreldre i Trondheim kommune, om hvordan det kan jobbes med ASK i hjemmet.

ASK
Kurs i Alternativ kommunikasjon

Gode tips når du skal kommunisere med mennesker som har behov for ASK

ASK
Kommunisere med ASK-brukere

Nyttige lenker om ASK:

Widgit GO – Normedia AS

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | statped.no

Ebbe Nebb – YouTube

Alternativ og supplerende kommunikasjon – Frambu