fbpx
Bli bedre rustet i rollen som fosterhjem gjennom Aberias grunnkors for forsterfamilier

Bli bedre rustet i rollen som fosterhjem gjennom Aberias grunnkurs for nye fosterfamilier

Det å velge å bli familiehjem eller beredskapshjem er en stor og viktig beslutning. Aberia ønsker å gi våre fremtidige hjem et godt grunnlag når de tar valget om å bli fosterhjem, derfor skal alle våre hjem gjennomføre et grunnkurs før de kan få en plassering.

En plassering vil medføre store endringer for hele familien. Dere vi gå fra å være en privat familiebedrift til å bli et offentlig hjem. Dere skal bli kjent med, gi kjærlighet og omsorg til et nytt menneske, samtidig som dere vil oppleve at mange skal mene mye om hvordan dere gjør dette.

Aberias grunnkurs vil gi kunnskap og forståelse om hva et oppdrag som fosterhjem innebærer. Kurset består av forelesning, gruppearbeid, filmer og praksisfortellinger. Våre kurs er digitale.

Dette sier to av våre kursdeltakere:

 «Kurset har absolutt gitt meg økt innsikt.  Jeg forstår nå hvor viktig og ikke minst hvor krevende jobben som familiehjem kan være, samtidig er jeg enda mer sikker på at dette er noe jeg virkelig ønsker»Per, blivende fosterfar.

«Veldig fint å få lære noe mer om det formelle rundt det å skulle bli et beredskapshjem, og veldig positivt å vite at vi vil få god hjelp av Aberia gjennom hele prosessen» – Unni, snart beredskaspsmor.

Vi holder fire grunnkurs i året, kursene holdes primært på ettermiddagstid eller i helger. Kursene ledes av godt kvalifiserte kursholdere med lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Alle våre kursholdere jobber som familieveiledere og har flere års erfaring fra å veilede fosterhjem. Vi opplever å få gode tilbakemeldinger på alle våre kurs!

Kursholdere fra venstre: Mari Birkeland, Hanne Othilie Morland, Guri Hauge Andresen og Monica Labori.

Skrevet av Guri Hauge Andresen.