fbpx
Veiledning for kommunale fosterhjem

BPA i Moss foreløpig reddet

Dagens BPA ordning er svært viktig for brukerne, og derfor har mange av de engasjert seg etter at det ble lagt frem et forslag om å kommunalisere BPA-ordningen.

Utvalget for helse og mestring behandlet saken på et digitalt møte tirsdag kveld og kom frem til at BPA-ordningen i Moss fredes ut 2021. 40 brukere hadde kommentert forslaget, og samtlige av de var negative til kommunalisering av BPA-ordningen. De fleste ønsket å beholde ordningen slik den var i dag.

Et innlegg av en fortvilet pappa, gjorde et stort inntrykk på politikerne i denne saken:

«Jeg skriver dette av dyp fortvilelse over at man vurdere en kommunalisering av BPA-tilbudet i Moss. Jeg er selv pappa til en multihandikapet gutt, som bruker BPA-tilbudet for å kunne leve et fullverdig og anstendig liv, tross sine mange utfordringer. Vi bor i Moss og trives her, for vår lille familie er meget godt fornøyd med det tilbudet vi har hatt så langt.Vær så snill: Ikke treff beslutninger som vil forringe livskvaliteten hans eller til andre som allerede er svakest stilt i samfunnet vårt fordi man tror man vil spare noen penger på det! Dersom man skal levere helt tilsvarende tjenester som leveres i dag, vil man nemlig ikke spare noen penger. Det vil bli dyrere for Moss kommune, og man taper også noe av empatien for de svakeste underveis. Jeg ønsker ikke en kommunalisering av BPA-ordningen i Moss!»

Vært stort engasjement!

I artikkelen på moss-avis.no intervjues Fred Jørgen Evensen (Ap) som forteller at kommunaliseringen av BPA-ordningen er en sak som har hatt stort engasjement. Han forteller at saken er fredet ut 2021, da regjeringen skal gå igjennom og foreslå forbedringer i BPA-ordningen til sommeren.

Frp-representant Niklas mener derimot at ordningen burde fortsette slik den er i dag og at forslaget om kommunalisering av BPA-ordningen var en dårlig ide og bør legges helt død. Det er viktig at politikerne gir et klart svar til brukerne, som engasjerer seg sterkt i denne saken. Utvalgsleder Remi Sølvberg sier at det er viktig å lytte til brukerne som benytter seg av tjenestene, og at de derfor ikke vil kommunalisere denne BPA-ordningen akkurat nå. Les mer her om BPA-tjenester i Aberia her.