fbpx
Emma sansehus

Emma Sansehus – et hus med rom for alle

Et helt unikt opplevelsessenter, med sine 9 rom i forskjellige fargekategorier, som stimulerer sansene på ulik måte. Emma Sansehus er et tilbud for mennesker med sammensatte lærevansker. Her har de skapt et miljø som skal stimulere sansene og bidra til en moro form for læring. Kombinasjon av musikk, lys, vibrasjon og følbare inntrykk i behagelige omgivelser, utgjør det perfekte aktivitetstilbud for våre brukere.

Hver onsdag disponerer Aberias avlastning i Oslo huset uforstyrret av andre gjester. Ole Jakob er vernepleier og jobber ved avlastningen, han reiser ofte til huset med ulike brukere.

Emma sansehus
«Aktiviteter krever ofte tett tilsyn og tilstedeværelse av personalet for å unngå at brukere skader seg, eller utsetter seg selv eller andre for farlige situasjoner. Det å kunne dra til et sted som er så tilrettelagt og har så mange elementer som fenger brukeren er helt fantastisk.»

Avlastningen har huset for seg selv, noe som gjør at brukere har mye større frihet til å utforske uten at personalet må være like tett på. Personal og bruker får derav en avslappende arena for å utforske og ha det gøy sammen. Avlastningstjenester fungerer som en forlengelse av hjemmet, og skal derfor være tilpasset den enkeltes behov og interesser i samarbeid med pårørende. Som avlastningsbolig er det viktig å ha aktiviteter som oppleves givende, noe avlastningen virkelig opplever at sansehuset er.

Det sorte rommet

Brukeren til Ole Jakob tilbringer mest tid på det sorte rommet. Dette er rommet som er spennende og mystisk. Her kan man bade i det opplyste ballbassenget, gå inn i lysdusjen eller styre fargene i snømaskinen. Ballbassenget er en stor favoritt. Her kan de hoppe, le og begrave seg i myke ballene.

Emma sansehus

En aktivitet som stimulerer til læring

Sansestimulering handler om hvordan hjernen vår tar imot, organiserer og nyttiggjør seg av sanseinformasjon. Med huden, øynene og ørene våre mottar vi informasjonen fra miljøet rundt oss. Deretter tolker hjernen og sammenligner den med tidligere informasjon, for å benytte den til å reagere i samfunnet og få en fungerende hverdag. Sanseintegrasjon er derfor viktig i alt vi gjør hver eneste dag. Som å spise, kle på oss, sosialisere, jobbe og lære. Emmas sansehus legger til rette for nettopp dette, og er derfor ikke bare en moro aktivitet, men gir mulighet for utvikling og god miljøterapi.