Hva innebærer det å være et familiehjem?

Du har sikkert hørt ordet; «familiehjem», men vet du egentlig hva det innebærer? Mange forbinder det med barnevern og problembarn, men faktisk ligger det så utrolig mye annet i begrepet, og det behøver slett ikke være negativt overhodet.

Private hjem

Selv om et familiehjem er noe tilsvarende fosterhjem, er det likevel noen forskjeller. Et familiehjem er private hjem som har muligheten for i kortere eller lengre perioder å ha barn eller unge boende, som av forskjellige årsaker ikke kan bo hjemme, eller det ikke er ønsket å tilbringe tid i institusjon.

Det kan være mange årsaker til at slike situasjoner oppstår, og da er det viktig at man har et familiehjem hvor barnet føler trygghet og omsorg, og hvor det får muligheten til å utvikle både selvtillit og følelsen av tilhørighet, og ikke minst føle kjærlighet.

Hvilke krav stilles?

Ofte er det snakk om barn og unge som enten har vært gjennom en traumatiserende opplevelse eller har fått en vond start i livet, og derfor stilles det en rekke krav til de som måtte ønske å bli et familiehjem.

En uttømmende og utvidet politiattest er et minimum, det samme med god vandel. Videre bør familien ha en god økonomi og egen bolig. Gode samarbeidsevner er et krav, og familien bør ha generell god helse. Et godt sosialt nettverk er også viktig, en stabil familiær livssituasjon, og sist men ikke minst, en interesse for å kunne gi et barn et godt hjem å falle til ro i.

24 timers beredskap

Hva får man så igjen for å være familiehjem? Utover å ha 24 timers beredskap, sju dager i uken, hele året? Ganske mye faktisk, for ikke bare får man gleden av å kunne hjelpe noen som virkelig trenger det, man får også god oppfølging underveis. Som familiehjem i Aberia får man også en fast fagkonsulent som bidrar både med veiledning og i faglige spørsmål. Det arrangeres også to fagsamlinger i året, hvor flere familier kan møtes og utveksle erfaringer rundt det å være et familiehjem.

Dessuten stiller Aberia med pensjonsordning, reiseforsikringer, yrkesskadeforsikring og et medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

Hvordan blir man familiehjem?

Det er ikke til å legge skjul på at det å bli familiehjem er en omstendelig prosess, og slik må det være. Det er imidlertid ikke umulig, og det første skrittet på veien er å kontakte Aberia og forhøre deg om mulighetene i ditt område og hvordan man skal gå frem for å søke.

Aberia er landsdekkende, og har avdelinger i Sandefjord, Moss, Hamar, Trondheim, Kirkenes og Kristiansand, og behovet for gode familiehjem er alltid tilstede.

Etter å ha gjennomført noen innledende samtaler hvor det enes om å eventuelt gå videre i prosessen for å bli familiehjem fylles det ut et egenregistreringsskjema hvor det fortelles litt om boforhold, arbeidssituasjon, helse, familiære forhold og hvordan familien bor.

God opplæring

Når dette er gjort vil en representant gjøre et uforpliktende hjemmebesøk for å diskutere hva det innebærer å være familiehjem, og når dette er gjennomført og man fortsatt er enige om at dette er noe man ønsker, inngås det avtale om dette, og familien blir klarert for videre opplæring.

Denne opplæringen består av et kurs med forelesninger, gruppearbeid, man får møte og snakke med andre familiehjem og fosterbarn, og det blir vist aktuelle filmklipp og man får høre historier fra andre som er i samme situasjon.

Når alt dette er gjennomført går familiehjemmet inn i det som kalles en klarstillingsprosess, som innebærer flere hjemmebesøk slik at den utvalgte konsulenten lærer familien bedre å kjenne, slik at det blir lettere å finne det rette fosterbarnet for det aktuelle familiehjemmet.

Bli familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene – i Aberia er våre familiehjem vår viktigste ressurs. Vi tilbyr beredskap 24 timer i døgnet gjennom hele året. I tillegg får alle våre hjem en egen fagkonsulent. Det gir en trygghet i oppdraget som familiehjem. Les mer om prosessen og kravene til å bli et familiehjem her >

Digitalt informasjonsmøte om Aberia familiehjem 19. maiMeld deg på her
+ +