fbpx
Kompetansebygging: kurs i saksgang og oppfølging

Kompetansebygging: Kurs i saksgang og oppfølging

03.11.21 avholdt vi kurs i saksgang og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 for ledere og fagressurser ved Klækken Hotell Hønefoss. Vi var så heldige at vi fikk ha med oss Silja Nicoline Angellsen som kursholder for dagen, som vi har samarbeidet med i flere saker tidligere, og som har lang fartstid med arbeid med brukergruppen og helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Det ble en veldig spennende og lærerik dag, med mye gode diskusjoner og etisk refleksjon rundt forebyggende tiltak, målrettet miljøarbeid, samarbeid på tvers av instanser og systematikk i arbeidet.

Vi satser på flere kompetansehevende tiltak for enda bedre tjenester til våre brukere, og takker Silja Nicoline Angellsen for hennes flotte bidrag i dette arbeidet!