fbpx
Fagdag på likestillingssenteret

Kunnskap og trygghet for å snakke om følelser og seksualitet

14.september var likestillingssenteret på besøk for å øke kunnskapen hos våre ansatte i Aberia Omsorg på seksualitet og voldsforebygging.

Våre brukere er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet for å bli utsatt for seksuelle overgrep, det er derfor avgjørende at våre ansatte har kunnskapen og kompetansen for å handle riktig og ivareta våre brukere. Fagdagen med likestillingssenteret har som mål å øke kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling for fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle.

Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. Dette er en kompetanse våre ansatte har etterspurt lenge, og dagen innehold flere praktiske oppgaver og øvelser.

Likestillingssentert

Stor takk til Carina Elisabeth Carlsen og Annette Solberg for en lærerik og gøy fagdag!

Få mer informasjon om likestillingssenteret og den viktige jobben de gjør.