fbpx
Ledergruppesamling

Årlig ledersamling for ledere i Aberia og Aurora Omsorg

Over 80 ledere fra Aberia og Aurora Omsorg var samlet på Gardermoen til to inspirerende dager med ledersamling i høst. Workshops, deling på tvers og kulturbygging. Implementering og vedlikehold. Dette var temaer på den årlige ledersamlingen.

I løpet av det siste året har vi gjennomført kompetanseprogrammet Trygge fagfolk.

Ledersamling

Målet har vært å bygge en sterk felles organisasjonskultur i alle avdelinger og et tydelig faglig grunnlag. Det sentrale er å skape en reflekterende praksis, etter prinsipper om lærende organisasjoner og menneskemøtekompetanse i ulike kontekster.

Programmet har fokusert på hvem vi er som mennesker og hvordan ulike egenskaper både kan styrke og utfordre arbeidsfellesskap.

Kultur og verdier likeså.

Lederstøtte er en viktig del av programmet. Det har vært jobbet med leders bidrag i kultur, relasjon, som menneske og som praksisutvikler- og med konkrete verktøy for ledelse.

Vi er blitt engasjert og utfordret.

Ledersamling

Men hva nå? Hvordan få det til å vare?

Implementeringsarbeid krever plan, utholdenhet og tid- og ledelse er avgjørende. Derfor er vi opptatt av å ha et fellesskap for ledere. Fremover skal det gjennomføres årlige ledersamlinger som kan bli en arena for videreutvikling og gjensidig inspirasjon for nye og gamle ledere i Aberia og Aurora Omsorg.