fbpx
Podkast med Velferdsutvalgets leder

Podkast med Velferdsutvalgets leder

Debatten om velferdsprofitt

Kåre Hagen fikk i oppgave å kartlegge lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenesten etter mye debatt om såkalt «velferdsprofitt». Han sier at det har vært ressurskrevende å få en oversikt over hvilke private aktører som leverer velferdstjenester, og i hvilket omgang. I fremtiden må det bli enklere løsninger på slike ting, spesielt om det blir mer komplekse organisasjonsformer blant leverandørene. Utvalget konkluderte med at penger som bevilges til velferdsformål brukes slik de skal.

Episode 17 av #Velferdspodden

Velferdsutvalgets leder, Kåre Hagen har gjestet Velferdspodden og snakket om hans refleksjoner rundt rapportens funn, anbefalinger og generelt om debatten rundt private velferdsaktører. Velferdspodden er en podkast fra Norlandia der programlederen er Arnfinn Nordbø. Her inviterer han ulike gjester til samtaler om helse- og velferdspolitikk. Vil vi ha private barnehager? Klarer vi å løse utfordringer som «eldrebølgen» på best mulig måte kun gjennom offentlige tjenester eller skal private tjenester kunne bidra? Bør vi ha samspill og konkurranse mellom offentlige- og private tjenester, slik at man får mest mulig valgfrihet, innovasjon, kvalitet og effektivitet i de offentlig finansierte tjenestene? Eller skal offentlige tjenester kun leveres av offentlige aktører?

Hva er best for brukerne?

Dette er det mye debatt om i Norge. Norlandias kommunikasjonssjef Arnfinn Nordbø ønsker å ta for seg disse temaene og diskutere disse spørsmålene i denne podkasten. Se podkastepisoden der Kåre Hagen forteller om Velferdsutvalgets rapport:

Aberia tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av offentlig sektor. Våre suksesskriterier er blant annet klokt lederskap, riktig kompetanse og gode systemet – fordi det gir god kvalitet. De ansatte hos oss har en sterk motivasjon for å være til stedet for andre mennesker. Ta kontakt med oss om dersom du har noen spørsmål, vi hjelper gjerne!