fbpx
Patrick Utsola - ny institusjonsleder

Presentasjon av ny institusjonsleder: Patrick Utsola

Patrick Utsola, 31 år gammel rogalending fra der solå alltid skinne, Sola. Patrick er utdannet sosionom og har videre tatt utdannelse innen ledelse.
På sin CV har Patrick flere år som miljøterapeut og avdelingsleder for både barnevern og, helse og omsorgstjenester. Patrick begynte som miljøterapeut i 2020 og har videre gått gradene i Aberia.


Vi spurte Patrick om hans tanker om sitt nye arbeid:
Jeg ser veldig frem til å begynne i stillingen som institusjonsleder. Det å få være med å gå gradene og øke kunnskapsgrunnlaget gjennom ulike stillingsfunksjoner i Aberia er og har vært veldig givende. Barnevernsfaget og institusjonsarbeid er et spennende felt som stadig er i utvikling og hvor en aldri blir utlært, noe som gjør hverdagen krevende men spennende. Det å få være med å utvikle en organisasjon samt levere tjenester av kvalitet til våre ungdommer er noe som gir mersmak.

Jeg gleder meg til å være en bidragsyter som bistår i å fremme Aberia sin visjon om «verdighet for den enkelte»