fbpx
Trygge fagfolk i Aberia - Aberia

Trygge fagfolk i Aberia

Bilde: En av flere engasjerende forelesere fra Pilar: Inge Håvard Bergdal.

For Aberia er det viktig at alle våre ansatte og brukere, skal ha det bra. Vi som er ansatte i Aberia jobber med mennesker som trenger at vi er varme, rause, trygge og kloke i alle situasjoner.

Skal vi få til det trengs det god kompetanse på alle nivå. Aberia ønsker å bygge en sterk felles organisasjonskultur der alle ansatte har et felles verdisett som skal være styrende for alt arbeid i organisasjonen. Alle som jobber i Aberia skal ha felles forståelse og kunnskap som gjør at de står trygt i møte med alle typer mennesker. 

Aberia har derfor bedt Pilar om å bidra med kompetanseheving som utvikler trygge fagfolk og hvor det settes søkelys på den enkelte og organisasjonens menneskemøtekompetanse.
Kompetanseprogrammet vil ha egne samlinger hvor man jobber med den enkeltes og organisasjonens verdier og praksis, samt ha fokus på rollen som profesjonell hjelper. Alle ansatte i Aberia vil ta del i dette kompetanseprogrammet i løpet av 2023.

Pilar er et kompetansemiljø for psykisk helse og barnevern. Stiftelsen rommer de tre sentrene RBUP, RVTS Sør og RVTS Øst.