fbpx
Hanne Nordengen Stølevik

Vi ønsker Hanne Nordengen Stølevik velkommen som leder for fag og kvalitet

Hanne Nordengen Stølevik – leder for fag og kvalitet i Aberia. Hanne er utdannet barnevernspedagog med master i ledelse. Hun har over 20 års erfaring fra barnevernfeltet og har hatt ulike roller i førstelinjetjenesten og akutt/barnevernvakt og privat barnevern.

Som leder for fag og kvalitet har hun ansvar for overordnet kvalitetsarbeid/kvalitetssystem og koordinerer fag- og kvalitetsressurser i distriktene sammen med distriktsledere. Hun rapporterer til direktør og sitter i ledergruppen.

Vi i Aberia ønsker Hanne velkommen, og gleder oss til å bli enda bedre kjent med henne!